DI CHÚC HỢP PHÁP THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

15/05/2018

Khi lập di chúc, người lập di chúc và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan cần nắm được quy định thế nào là di chúc hợp pháp? Bởi điều này có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các cá nhân, tổ chức liên quan, ảnh hưởng lớn đến việc chia di sản thừa kế và đảm bảo tôn trọng ý chí của người để lại di sản.

Căn cứ quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 về di chúc hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự 2015  như sau:

“Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

(ảnh minh họa: di chúc hợp pháp)

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Như vậy, di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện nêu trên. Mỗi người cần phải nắm rõ di chúc hợp pháp phải có đủ điều kiện nào để bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành về di chúc hợp pháp là như thế nào để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop