BÁN TÀI SẢN CẦM CỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

10/04/2018

Ông Thắng cầm cố 20 chiếc ti vi đảm bảo thanh toán hợp đồng thuê ô tô. Đến hạn, ông mới thanh toán 50% số tiền. Ông Thắng cho tôi tự bán tài sản cầm cố. Việc thanh toán khi đó được thực hiện thế nào?

Chào bạn, về vấn đề thanh toán khi thực hiện bán tài sản cầm cố, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 304 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Việc bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

(Bán tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật)

2. Việc tự bán tài sản cầm cố, thế chấp của bên nhận bảo đảm được thực hiện theo quy định về bán tài sản trong Bộ luật này và quy định sau đây:

a) Việc thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 307 của Bộ luật này;

b) Sau khi có kết quả bán tài sản thì chủ sở hữu tài sản và bên có quyền xử lý tài sản phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua tài sản.

Cầm cố là việc chuyển giao tài sản từ bên cầm cố sang bên nhận cầm cố. Vì vậy, đối tượng của cầm cố tài sản là tài sản đang hiện hữu và thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố. Khi bên cầm cố vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận thì bên nhận cầm cố có quyền xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ. Đối với biện pháp bảo đảm cầm cố, bên nhận có thể bán đấu giá hoặc tự bán theo thỏa thuận với bên cầm cố. Bạn và ông Thắng có thỏa thuận về việc tự bán tài sản. Sau khi trừ đi chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý, số tiền còn lại sẽ trả cho bên nhận cầm cố. Nếu số tiền này lớn hơn nghĩa vụ thực hiện thì số dư được trả lại cho ông Thắng. Nếu nhỏ hơn thì bạn có quyền yêu cầu ông Thắng thanh toán nốt số tiền còn thiếu theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về bán tài sản cầm cố để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop