BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

05/04/2018

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có thể sử dụng những Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình?

Chào bạn, về vấn đề Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ)

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng biện pháp quyền tự bảo vệ, Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Điều 199. Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, ­­có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop