Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã

04/06/2019

Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên khi nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên khi nào? Điều 35 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên ngân hàng hợp tác xã như sau:

“Điều 35. Chấm dứt tư cách thành viên

Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên khi:

1. Thành viên chấm dứt tư cách pháp nhân.

2. Thành viên là pháp nhân không phải Quỹ tín dụng nhân dân:

(Ảnh minh họa: Chấm dứt tư cách thành viên ngân hàng hợp tác xã)

a) Không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã;

b) Không góp đủ vốn thường niên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư này;

c) Đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho pháp nhân khác theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư này.

3. Thành viên được Đại hội thành viên chấp thuận hoặc bị Đại hội thành viên khai trừ ra khỏi ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.”

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop