CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ MANG LẠI HẬU QUẢ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

21/03/2018

Khi một người thực hiện việc giám hộ đối với một cá nhân nào đó sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ. Theo đó, khi việc giám hộ chấm dứt thì sẽ mang lại những hậu quả pháp lý nhất định. Sau đây Luật Huy Thành xin tư vấn cho Quý khách hàng hiểu rõ hơn về hậu quả chấm dứt việc giám hộ.

Căn cứ quy định tại Điều 63 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015  như sau:

“Điều 63. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

1. Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ.

2. Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

(chấm dứt việc giám hộ mang lại hậu quả pháp lý gì?)

3. Trường hợp chấm dứt việc giám hộ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 62 của Bộ luật này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

4. Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều này được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.”

Như vậy, khi không còn là người giám hộ nữa thì cá nhân hoặc pháp nhân đã thực hiện việc giám hộ sẽ phải tuân theo thủ tục chấm dứt việc giám hộ để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ cho các bên.

Trên đây là các tư vấn của Luật Huy Thành về hậu quả chấm dứt việc giám hộ theo quy định của pháp luật để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop