CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP GIẢI QUYẾT TRONG THỜI HẠN NHƯ THẾ NÀO?

21/03/2018

Cho tôi hỏi cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp trong thời hạn như thế nào?

Chào bạn về vấn đề thời hạn giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp mà bạn đang thắc mắc tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 106 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp, chế độ tai nạn là:

“1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

(chế độ bệnh nghề nghiệp giải quyết trong thời hạn như thế nào?)

Như vậy, sau khi bạn nộp hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cho chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp đối với bạn. Trường hợp không giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của bạn thì họ sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy thành về vấn đề giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop