Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin là ai?

16/05/2019

Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin bao gồm những đối tượng như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Luật tiếp cận thông tin năm 2016 có quy định về chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin như sau:

“1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật này.

(ảnh minh họa: chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin)

2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ.

3. Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin là ai? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop