CHUYỂN GIAO TÀI SẢN ĐỂ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

10/04/2018

Tôi nhận thế chấp xe máy đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông Nhất. Chiếc xe con ông- Chiến sử dụng. Đến hạn, ông không thanh toán. Tôi có quyền yêu cầu Chiến chuyển giao xe để xử lý tài sản bảo đảm không?

Chào bạn, về vấn đề cơ chế xử lý tài sản bảo đảm, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 301 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao tài sản bảo đảm để xử lý:

Người đang giữ tài sản bảo đảm có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

(Chuyển giao tài sản để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật)

Trường hợp người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Việc xử lý được thực hiện theo trình tự xử lý tài sản bảo đảm do pháp luật dân sự quy định. Trước khi xử lý bên nhận đảm bảo phải thông báo cho bên bảo đảm trước một thời gian hợp lý và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp nhất định. Theo thông tin bạn cung cấp, ông Nhất có thế chấp chiếc xe máy để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tiền vay. Đến hạn, ông không thanh toán theo thỏa thuận. Ông đã vi phạm nghĩa vụ cần phải thực hiện. Trường hợp này thuộc trường hợp xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Khi đó, bạn có quyền yêu cầu những người đang nắm giữ tài sản phải chuyển giao cho bạn để xử lý. Nếu Chiến vẫn không giao tài sản thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo tố tụng dân sự. 

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về xử lý tài sản bảo đảm theo bộ luật dân sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop