ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

10/04/2018

Trong hợp đồng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, hai bên không có thỏa thuận việc định giá tài sản khi bên vay vi phạm nghĩa vụ. Vậy, chúng tôi phải xử lý trường hợp này thế nào?

Chào bạn, về vấn đề định giá tài sản bảo đảm tiền vay, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 306 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá tài sản bảo đảm hoặc định giá thông qua tổ chức định giá tài sản khi xử lý tài sản bảo đảm.

Trường hợp không có thỏa thuận thì tài sản được định giá thông qua tổ chức định giá tài sản.

(Định giá tài sản theo quy định của pháp luật)

2. Việc định giá tài sản bảo đảm phải bảo đảm khách quan, phù hợp với giá thị trường.

3. Tổ chức định giá phải bồi thường thiệt hại nếu có hành vi trái pháp luật mà gây thiệt hại cho bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm trong quá trình định giá tài sản bảo đảm.

Pháp luật hiện nay quy định hai bên có thể thỏa thuận với nhau về giá trị tài sản bảo đảm hoặc định giá qua bán tổ chức định giá. Việc xác định giá trị tài sản bảo đảm có ý nghĩa cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên vi phạm. Nếu giá trị lớn hơn nghĩa vụ thì phải trả lại phần dư thừa cho bên đảm bảo. Nếu giá trị nhỏ hơn thì bên bảo đảm phải thanh toán phần thiếu cho bên nhận đảm bảo. Khi thực hiện định giá tại tổ chức thẩm định thì phải đảm bảo tính khách quan, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm xử lý. Chuyên viên định giá tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho bên đảm bảo và bên nhận đảm bảo phải bồi thường thiệt hại theo quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong trường hợp của bạn, do hai bên không thỏa thuận được về giá trị của tài sản nên sẽ thực hiện định giá tại tổ chức thẩm định giá tài sản.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn quy định về định giá tài sản bảo đảm để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop