HIỆU LỰC CỦA CẦM CỐ TÀI SẢN

10/04/2018

Ông Thanh cầm cố chiếc điện thoại cho tôi. Sau đó, ông Chót có đến đòi lại vì điện thoại này ông cho ông Thanh mượn. Khi đó hiệu lực của cầm cố tài sản có tính đối kháng với ông Chót hay không?

Chào bạn, về vấn đề thời điểm phát sinh hiệu lực của cầm cố tài sản, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 310 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

(Hiệu lực của cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật)

2. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố.

Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Đối tượng của cầm cố tài sản đó là tài sản hiện hữu thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố.Thông qua hợp đồng cầm cố, bên cầm cố sẽ chuyển giao tài sản sang cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ dân sự nhất định. Kế thừa và phát triển so với bộ luật dân sự 2005, bộ luật 2015 đã sửa đổi thời điểm có hiệu lực của hợp đồng này, theo đó, hợp đồng cầm cố có hiệu lực từ thời điểm giao kết nếu không có thỏa thuận hoặc luật có quy định khác. Tuy nhiên, thời điểm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba là khi bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản hoặc kể từ thời điểm đăng ký đối với bất động sản. Trong trường hợp của bạn, tài sản cầm cố là chiếc điện thoại, bạn đã cầm giữ. Vì vậy, hợp đồng có hiệu lực đối kháng với ông Chót, ông không thể đòi lại chiếc điện thoại này.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thời điểm phát sinh hiệu lực của cầm cố tài sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop