NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

05/04/2018

Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( Nguyên tắc xác định thiệt hại trong sở hữu trí tuệ)

Điều 204. Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại;

b) Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng.

2. Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop