Nhiệm vụ của chủ đầu tư trong tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu

23/06/2022

Chung cư của tôi sắp tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Tôi muốn hỏi nhiệm vụ của chủ đầu tư trong tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu là gì? Tôi cảm ơn.

Chào bạn, về vấn đề nhiệm vụ của chủ đầu tư trong hội nghị nhà chung cư lần đầu mà bạn đang thắc mắc, Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 3 Điều 13 quy chế quản lí, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD) có quy định về hội nghị nhà chung cư lần đầu, cụ thể:

3. Chủ đầu tư (nếu là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu (nếu là nhà chung cư có một chủ sở hữu) có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung họp, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho hội nghị nhà chung cư chính thức. Nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu bao gồm các công việc sau đây:

a) Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự hội nghị; trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp;

b) Dự thảo quy chế họp hội nghị nhà chung cư;

c) Dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có);

(Ảnh minh họa: Nhiệm vụ của chủ đầu tư trong tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu)

d) Dự thảo quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, đề xuất tên gọi của Ban quản trị theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này, đề xuất danh sách, số lượng thành viên Ban quản trị, dự kiến Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư thuộc diện phải có Ban quản trị);

đ) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì cần chuẩn bị thêm các nội dung, bao gồm đề xuất mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành và không ủy thác cho đơn vị khác quản lý vận hành; trường hợp nhà chung cư phải có Ban quản trị thì phải đề xuất mô hình hoạt động của Ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị;

e) Thông báo giá dịch vụ phải trả phí như bể bơi, phòng tập, sân tennis, khu spa, siêu thị và các dịch vụ khác (nếu có);

g) Các đề xuất khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư cần báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Như vậy, theo quy chế quản lí, sử dụng nhà chung cư nhiệm vụ của chủ đầu tư trong tổ chức hội nghị chung cư lần đầu bao gồm những công việc như trên.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề nhiệm vụ của chủ đầu tư trong tổ chức hội nghị chung cư lần đầu để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop