Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật

22/05/2019

Thực hiện việc kiểm tra, lấy mẫu trong quá trình kiểm dịch theo quy định có thuộc Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật không?

Chào bạn, về vấn đề công chức kiểm dịch thực vật có nhiệm vụ quyền hạn gì? Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Công chức kiểm dịch thực vật có nhiệm vụ quyền hạn gì?)

Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013. 

“1. Thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định tại Luật này; nghiêm chỉnh chấp hành quy trình nghiệp vụ kiểm dịch thực vật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Yêu cầu chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, phương tiện, nhân lực cần thiết cho việc kiểm dịch.

3. Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện biện pháp xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

4. Thực hiện việc kiểm tra, lấy mẫu trong quá trình kiểm dịch theo quy định.

5. Đối với những nơi thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và trường hợp đặc biệt khác thì được tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch thực vật nhưng phải bảo đảm yêu cầu bảo mật.”

Trên đây là các nội dung tư vấn công chức kiểm dịch thực vật có nhiệm vụ quyền hạn gì? để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop