Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

22/05/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010) có quy định về nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm như sau:

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm;

2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm;

(ảnh minh họa: nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm)

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm;

4. Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm;

5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm;

6. Thời hạn hợp đồng;

7. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop