Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật

22/05/2019

Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có quyền Cấp chứng nhận đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được xử lý không?

Chào bạn, về vấn đề Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật)

Khoản 1 Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

“1. Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có quyền sau đây:

a) Ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật;

b) Cấp chứng nhận đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được xử lý;

c) Đề xuất biện pháp kỹ thuật để xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

d) Khiếu nại kết luận và quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.”

Trên đây là các nội dung tư vấn Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop