Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

14/06/2019

Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân được pháp luật quy định nhưu thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ Điều 11 Luật báo chí năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) có quy định về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân như sau:

“1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

(ảnh minh họa: Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân)

2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân được quy định như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop