Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

23/05/2019

Việc thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân khi giải thể được thực hiện trong thời hạn nhất định. Vậy thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân khi giải thể được quy định như thế nào? Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân như sau:

“Điều 21. Thời hạn thanh lý

1. Thời hạn thanh lý là 12 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận giải thể quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có hiệu lực.

2. Thời hạn thanh lý quỹ tín dụng nhân dân có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng.

(Ảnh minh họa: Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân)

3. Trong quá trình thanh lý, nếu xét thấy không có khả năng kết thúc thanh lý đúng hạn, trước ngày kết thúc thời hạn thanh lý 30 ngày, Hội đồng thanh lý phải có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh lý gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn và thời gian gia hạn thanh lý.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn thanh lý của Hội đồng thanh lý, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gia hạn hoặc không gia hạn thời hạn thanh lý quỹ tín dụng nhân dân.”

Trên đây là một số nội dung tư vấn thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân của Luật Huy Thành về để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop