Tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào?

01/08/2020

Khi đánh giá thuốc, bên mời thầu cần đặt ra một tiêu chuẩn nhất định nhưng phải đúng theo quy định pháp luật. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào?

Chào bạn, trước hết Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi đưa ra giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 80, Nghị định 63/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định:

"Điều 80. Tiêu chuẩn đánh giá thuốc

1. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp.

2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệp: sử dụng tiêu chỉ đạt, không đạt, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá đạt của từng nội dung về năng lực và kinh nghiệp của nhà thầu. Cụ thể như sau:

a/ Kinh nghiệp thực hiện các gói thầu tương tự, kinh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc.

b/ Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà máy sản xuất địa điểm bảo quản thuốc.

c/ Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, b và c Khoản này cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu hoặc chủng loại thuốc cụ thể. Nhà thầu đạt tất cả nội dung nêu tại khoản này được đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

(Minh họa: tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào)

3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá theo thang điểm 100 hoặc 1000, cụ thể như sau:

a/ Chất lượng thuộc: Từ 60% đến 80% tổng số điểm.

b/ Đóng gói, bảo quản, giao hạng: Từ 20% đến 40% tổng số điểm.

Tổng tỷ trọng điểm của nội dung quy định tại Điểm a và điểm b khoản này bằng 100%.

c/ Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có điểm về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm và điểm của từng nội dung yêu cầu về chất lượng thuốc về đóng gói, bảo quản, giao hàng không thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quy định về tiêu chuẩn đánh giá thuốc? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop