TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

17/04/2018

Đối với hành vi gây thương tích dưới 11% trong thời gian chấp hành hình phạt tù thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hay không ?

Chào bạn, về vấn đề tội cố ý gây thương tích cho người khác, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 134 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định về tội cố ý gây thương tích:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

(Tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật hình sự 2015)

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

Yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích là hành vi cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương ở một mức độ nhất định. Một người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này khi người bị thương tích 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 134.  Nếu không thuộc các trường hợp theo quy định theo người vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính tội cố ý gây thương tích. Đối với trường hợp của bạn, tỷ lệ tổn thương của người bị thiệt hại là dưới 11%, nhưng bạn thực hiện hành vi trong thời gian chấp hành hình phạt từ. Căn cứ theo quy định tại điểm k khoản 1 điều luật này, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt cho tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu bạn thuộc các trường hợp quy định về tình tiết giảm nhẹ tội cố ý gây thương tích tại điều 51 Bộ luật hình sự 2015 thì bạn có thể được giảm mức, khung hình phạt. 

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop