Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

12/06/2019

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm gì trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển?

Chào bạn, về vấn đề Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển)

Khoản 1 Điều 56. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015.

“1. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chỉ đạo theo thẩm quyền và huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương, trung tâm ứng phó sự cố khu vực để ứng phó sự cố xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan để xử lý sự cố xảy ra trên vùng biển Việt Nam hoặc vùng nước tiếp giáp với các nước khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop