TRỢ CẤP TUẤT CHO NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

21/03/2018

Chồng tôi đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy nhiên do tai nạn giao thông nên đã mất. Vậy trợ cấp tuất gia đình được hưởng pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn về vấn đề chế độ trợ cấp tuất cho đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin phép được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hôi năm 2014 quy định về trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội như sau:

“1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

(trợ cấp tuất cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện)

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.”

Như vậy, trường hợp chồng bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do đó gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần mà không phải là trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định ở trên.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy thành về vấn đề trợ cấp tiền tuất theo quy định của chính phủ để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop