TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

31/05/2018

Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán,… Các đối tượng khi có dấu hiệu theo quy định pháp luật mới thuộc trường hợp kiểm tra sau thông quan.

Điều 78 Luật Hải quan năm 2014 quy định về các trường hợp kiểm tra sau thông quan bao gồm:

“1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.

(ảnh minh họa: trường hợp kiểm tra sau thông quan)

2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

3. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.’’

Theo đó, sẽ có ba trường hợp phải kiểm tra sau thông quan đó là khi có dấu hiệu v phạm pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu ; dựa trên cơ sở áp dụng quản lý rủi do (trừ khoản 1 Điều 78) và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người hải quan.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề các trường hợp phải kiểm tra sau thông quan hải quan để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop