YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

20/03/2018

Em trai tôi do bị tai nạn nên nhiều khi không thể nhận thức được hành vi của mình. Tôi có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố em tôi bị mất năng lực hành vi dân sự hay không?

Chào bạn, về vấn đề xác nhận mất năng lực hành vi dân sự, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

(Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật)

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Người bị mất năng lực hành vi dân sự là người bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.Để có cơ sở xác định một người có điều khiển được hành vi của mình hay không thì cần có sự kiểm tra, xác nhận của giám định pháp y tâm thần. Trên cơ sở đó, người có quyền lợi ích liên quan hoặc cơ quan tổ chức yêu cầu, Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố người đó bị mất năng lực hành vi dân sự. Như vậy, bạn có thể yêu cầu Tòa Án thực hiện việc xác nhận này. Những trường hợp mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được tham gia các giao dịch mà cần thông qua người đại diện xác lập và thực hiện.

Trên đây là các nội dung tư vấn về tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop