THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ

10/04/2018

Tôi mang giấy tờ nhà đến để cầm cố. Tuy nhiên, chủ cửa hàng không đồng ý cho tôi cầm cố mà yêu cầu tôi thế chấp quyền sở hữu nhà ở. Vậy, thế chấp tài sản là gì và tài sản thế chấp do bên nào giữ?

Chào bạn, về vấn đề khái niệm thế chấp tài sản là gì, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 317 quy định thế chấp tài sản trong luật dân sự 2015:

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

(Khái niệm thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật)

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Điều luật trên đã quy định đầy đủ về khái niệm thế chấp tài sản. Đặc điểm của thế chấp tài sản là bên thế chấp chỉ chuyển giao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu chứ không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Pháp luật hiện nay chưa có quy định hợp đồng thế chấp tài sản cần phải lập thành văn bản. Tuy nhiên trong một số trường hợp, pháp luật quy định bắt buộc phải lập thành văn bản có công chứng như thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sở hữu nhà ở, tàu bay, tàu biển,....Nội dung của hợp đồng thế chấp tài sản sẽ quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên. Các bên phải thực hiện đúng như những gì đã thỏa thuận, nếu vi phạm có thể bị hủy bỏ hợp đồng, bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp của bạn, nhà ở là tài sản có thể được thế chấp theo quy định. Tài sản vẫn do bạn quản lý và sử dụng, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở sẽ do bên nhận thế chấp giữ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ sau này của bạn.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thế chấp tài sản theo luật dân sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop