Nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội?

23/07/2019

Câu hỏi: Tôi làm việc tại Công ty may X, tháng 2/2019 tôi đã nghỉ việc tại công ty. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Vậy tôi muốn hỏi nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, về vấn đề nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội mà bạn vướng mắc, Luật Huy Thành xin được tư vấn như sau:

Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời hạn trả lại sổ bảo hiểm cho người lao động như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

(Ảnh minh họa: Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội)

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trong trường hợp người sử dụng không trả sổ bảo hiểm đúng thời hạn nêu trên, bạn có thể thực hiện khiếu nại theo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề sau khi nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop