Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

12/06/2019

Trong trường hợp có lý do chính đáng, Người tập sự được tạm ngừng tập sự. Vậy việc tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng được quy định cụ thể như thế nào?

Điều 5 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 04 năm 2015 do  Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề luật sư như sau:

“Điều 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

1. Trong trường hợp có lý do chính đáng, Người tập sự được tạm ngừng tập sự nhưng phải thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự.

2. Người có thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng thì được tạm ngừng tập sự tối đa là hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng; người có thời gian tập sự hành nghề công chứng là 06 tháng thì được tạm ngừng tập sự một lần không quá 06 tháng.

(Ảnh minh họa: Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng)

3. Thời gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời gian tập sự hành nghề công chứng.

Thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng, trừ trường hợp phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư này.”

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop