Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

12/06/2019

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm gì trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển?

Chào bạn, về vấn đề Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển)

Khoản 3 Điều 56. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015.

“3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp giải quyết thủ tục cho các đơn vị ứng phó sự cố của Việt Nam tham gia hỗ trợ quốc tế và lực lượng hỗ trợ ứng phó của nước ngoài tại Việt Nam khi có đề nghị của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

b) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành có liên quan thông qua đường ngoại giao trao đổi thông tin, chuyển yêu cầu phối hợp hoặc đề nghị trợ giúp ứng phó sự cố khi có sự cố xảy ra ở lãnh thổ, vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc sự cố xảy ra trong vùng biển Việt Nam ảnh hưởng đến nước ngoài.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop