Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

12/06/2019

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển)

Khoản 2 Điều 56. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015.

“2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;

b) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành, địa phương có liên quan để ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop