TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn Luật Đất đai, nhà ở; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý Khách hàng trong các vụ việc tranh chấp đất đai là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi có sử dụng một mảnh đất trồng cây bạch đàn. Nay, Nhà nước cho phép gia đình chuyển sang sử dụng làm đất xây dựng nhà nghỉ. Vậy, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất là bao lâu ?

20/04/2018


HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHIỀU TỈNH KHÁC NHAU

HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHIỀU TỈNH KHÁC NHAU

Tôi nhận chuyển nhượng 10 ha đất trồng dứa tại tỉnh Đồng Nai và 15ha tại Thanh hóa. Khi đó, hợp đồng chuyển nhượng có vi phạm về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất hay không ?

20/04/2018


HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Gia đình tôi thuộc diện vừa được giao đất làm muối và đất trồng lạc và hiện tại tôi đang cư trú tại tỉnh Nghệ An. Hạn mức giao đất nông nghiệp mà gia đình tôi có thể nhận là bao nhiêu ?

20/04/2018


ĐẤT Ở NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐẤT Ở NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hộ gia đình sử dụng đất ở nông thôn bao gồm những loại đất nào và hạn mức giao đất đối với mỗi hộ là bao nhiêu ?

20/04/2018


ĐẤT SỬ DỤNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐẤT SỬ DỤNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

Gia đình tôi được Nhà nước giao đất trồng ngô. Đối với loại đất sử dụng có thời hạn này thì khi hết hạn gia đình có được tiếp tục sử dụng hay không ?

20/04/2018


THỜI ĐIỂM TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỜI ĐIỂM TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi được Nhà nước giao 300 m2 đất ở từ tháng 2/2018. Thời điểm tính tiền sử dụng đất là khi thực hiện trao đất ngoài thực tế hay kể từ khi có quyết định hành chính ?

20/04/2018


PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

UBND xác định giá đất để thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Vậy, UBND sử dụng những phương pháp xác định giá đất nào ?

20/04/2018


NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Gia đình tôi được giao 2000m2 đất trồng lúa. Tôi chuyển đất này sang thành đất ở và giá tiền sử dụng đất là 500 triệu. Vậy, tôi phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích là bao nhiêu ?

20/04/2018


GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và bố tôi là liệt sỹ. Gia đình được giao 200 m2 đất ở. Khi đó, mức giảm tiền sử dụng đất gia đình được hưởng là bao nhiêu ?

20/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

Chúng tôi được giao 2000 m2 để xây dựng bệnh viện. Diện tích đất này có thuộc vào phạm vi của đất sử dụng ổn định lâu dài hay không ?

20/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Doanh nghiệp tư nhân được giao đất để xây dựng nhà ở để bán có phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hay không ?

20/04/2018


CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Tôi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép 3000 m2 và bị phạt 3 triệu đồng. Khoản tiền phạt này có thuộc phạm vi các khoản thu tài chính đất đai hay không ?

20/04/2018


BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Gia đình tôi đang muốn thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Vậy để tính tiền sử dụng đất, đối với bảng giá đất và giá đất cụ thể gia đình tôi nên căn cứ vào đâu ?

20/04/2018


XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CÓ VƯỜN AO

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CÓ VƯỜN AO

Trong thửa đất ở của gia đình tôi có vườn và ao được hình thành từ năm 2000. Gia đình có giấy tờ sử dụng đất do chế độ cũ cấp. Khi đó, xác định diện tích đất ở có vườn ao thực hiện thế nào ?

17/04/2018


NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Vợ chồng tôi có mua một diện tích đất ở 400 m2. Theo nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ ghi tên của cả hai vợ chồng hay chỉ ghi tên một trong hai người ?

17/04/2018


ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU THEO QUY ĐỊNH

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU THEO QUY ĐỊNH

Tôi được giao đất để trồng mía từ năm 2013. Nay tôi muốn chuyển nhượng cho người khác. Khi đó, tôi phải đăng ký đất đai lần đầu hay đăng ký biến động ?

17/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Theo bản án của Tòa án, tôi có quyền được sử dụng 1ha đất trồng khoai. Khi đó, tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không và thời điểm cấp là khi nào ?

17/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ SỬ DỤNG ĐẤT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ SỬ DỤNG ĐẤT

Gia đình có khai hoang và sử dụng để ở 300 m2 đất từ năm 2001. Nay gia đình muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ gì xác nhận có được không ?

16/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC

Doanh nghiệp tôi thuê đất để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp lại xây nhà ở để bán. Khi đó, có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức không ?

16/04/2018


TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT

UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất ở nhà tôi để mở rộng đường giao thông. Tuy nhiên, gia đình không được bồi thường, hỗ trợ. Việc ra quyết định này có vi phạm trình tự thủ tục thu hồi đất không?

16/04/2018


bttop