KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Điều kiện được bồi thường đất

Điều kiện được bồi thường đất

Hiện nay, vấn đề thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đang là một vấn đề “nóng”, được nhiều người quan tâm. Khi Nhà nước thu hồi đất thì điều người dân quan tâm nhất là gia đình có thuộc diện được bồi thường hay không, bồi thường bao nhiêu, như thế nào?...Do vậy,...

05/01/2018


Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


bttop