KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vậy tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện gì?

25/07/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan nào sẽ có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

25/07/2018


THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được lập phải tiến hành thẩm định. Vậy trình tự, thủ tục thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

25/07/2018


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

Đất là tài nguyên vô cùng quý giá và có hạn, do đó việc sử dụng đất phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng  mới đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững. Vậy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được pháp luật quy định như thế nào?

25/07/2018


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

Để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cần dựa trên căn cứ nào? Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh?

25/07/2018


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải tuân thủ các quy định về căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của pháp luật hiện hành.

25/07/2018


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH

Việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vậy việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

25/07/2018


LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất buộc phải thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Vậy việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

25/07/2018


LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển của đất nước, còn kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Vậy việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

25/07/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ THU NỘP TIỀN THUÊ ĐÂT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ THU NỘP TIỀN THUÊ ĐÂT

Việc xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất phải được tiến hành theo trình tự và thủ tục nhất định. Vậy trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất được pháp luật quy định như thế nào?

24/07/2018


TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, nếu đất bị thu hồi thuộc diện phải bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải thực hiện việc đó. Vậy xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được quy định như thế nào?

24/07/2018


XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Xác định tiền thuê đất là vấn đề mà rất nhiều người băn khoăn. Vậy pháp luật quy định như thế nào về xác định tiền thuê đất?

24/07/2018


DIỆN TÍCH PHẢI NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

DIỆN TÍCH PHẢI NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

Diện tích phải nộp tiền thuê đất là diện tích đất có thu tiền thuê đất ghi trong quyết định cho thuê đất. Trường hợp diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất lớn hơn so với diện tích trong quyết định cho thuê đất thì diện tích đất cho thuê được xác định theo diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất.

24/07/2018


XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT

Đơn giá thuê đất là một trong các căn cứ để xác định tiền thuê đất, do vậy việc xác định đơn giá thuê đất là rất quan trọng. Việc xác định đơn giá thuê đất được pháp luật quy định như thế nào?

24/07/2018


TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TÍNH TRÊN CĂN CỨ NÀO?

TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TÍNH TRÊN CĂN CỨ NÀO?

Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật. Vậy tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính dựa trên căn cứ nào?

24/07/2018


TRÌNH TỰ, THỜI GIAN CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

TRÌNH TỰ, THỜI GIAN CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính phải được tiến hành theo đúng trình tự, thời gian. Vậy trình tự, thời gian cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính được quy định như thế nào?

23/07/2018


HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là một hoạt động diễn ra khá thường xuyên. Khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất sẽ có hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được lưu giữ.  

23/07/2018


BẢN LƯU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

BẢN LƯU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Và Nhà nước phải có bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm phục vụ cho việc quản lý đất đai.

23/07/2018


SỔ ĐỊA CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

SỔ ĐỊA CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Sổ địa chính được lập để ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

23/07/2018


LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI

Việc lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai là một hoạt động quan trọng để Nhà nước thực hiện công tác quản lý đất đai của mình. Vậy việc lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai được quy định như thế nào?

23/07/2018


bttop