Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Tái thẩm vụ án hành chính là gì? Người có thẩm quyền kháng nghị bản hành chính theo thủ tục tái thẩm?

09/08/2018


TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tái thẩm vụ án hành chính là gì? Căn cứ để kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục tái thẩm?

09/08/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015?

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015?

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án phải ra một trong các quyết định: Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử; Quyết định Đình chỉ vụ án hành chính và trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính.

09/08/2018


THỦ TỤC XÉT XỬ VẮNG MẶT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC XÉT XỬ VẮNG MẶT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Trong trường hợp những người tham gia tố tụng đều vắng mặt thì Tòa án thực hiện thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng hành chính như thế nào?

08/08/2018


THỦ TỤC PHÚC THẨM VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM BỊ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

THỦ TỤC PHÚC THẨM VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM BỊ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị?

08/08/2018


THỦ TỤC ĐỐI THOẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC ĐỐI THOẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Sau khi tiến hành xong việc kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ quy định pháp luật thẩm sẽ tiến hành thủ tục đối thoại trong vụ án hành chính.

08/08/2018


THỦ TỤC THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 1900617 về thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo pháp luật mới nhất.

08/08/2018


THỦ TỤC CẤP, TỐNG ĐẠT HOẶC THÔNG BÁO TRỰC TIẾP CHO CÁ NHÂN

THỦ TỤC CẤP, TỐNG ĐẠT HOẶC THÔNG BÁO TRỰC TIẾP CHO CÁ NHÂN

Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

08/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thủ tục thành lập hội đồng định giá theo pháp luật hiện hành.

08/08/2018


HỦY BẢN ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

HỦY BẢN ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án…

03/08/2018


THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM

Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm hành chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


PHẠM VI GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

PHẠM VI GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

Phạm vi giám đốc thẩm được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào? Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền xem xét phần quyết định của bản án không?

03/08/2018


THỦ TỤC MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THỦ TỤC MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử vụ án, quyết định của bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị…..

03/08/2018


THỜI HẠN MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THỜI HẠN MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm là bao lâu? Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩmcần những gì?

03/08/2018


THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thẩm quyền giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào?

03/08/2018


THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào?

03/08/2018


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Nội dung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


HOÃN THI HÀNH BẢN ÁN HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

HOÃN THI HÀNH BẢN ÁN HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời hạn hoãn không quá 03 tháng.

03/08/2018


bttop