Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính

Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng  về xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính

Đối với một số hành vi vi phạm hành chính nhất định thì cơ quan có thẩm quyền có thể công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

05/01/2018


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

Trong thực tế xảy ra trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính chết, mất tích hoặc tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được thi hành theo quy định của pháp luật. Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì không thi hành quyết định...

05/01/2018


Biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính

Biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng  trong xử lý vi phạm hành chính

Khi có hành vi vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải thực hiện một trong các biện pháp khắc phục hậu quả mà pháp luật có quy định.

05/01/2018


Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Toà án nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Toà án nhân dân

Khi xét xử, Thẩm phán chủ toạ, Chánh án Toà án nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thì tuỳ từng loại tang vật, phương tiện cụ thể mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể xử lý theo quy định pháp luật.

05/01/2018


Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Khi xử lý hành vi vi phạm pháp luật hành chính, cơ quan có thẩm quyền có thể tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

05/01/2018


Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

Khi tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn của cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật hành chính thì cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ theo thủ tục pháp luật quy định.

05/01/2018


Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải Quan

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải Quan

Người công tác trong lĩnh vực Hải Quan có quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực mình quản lý theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng với chức vụ của mình.

05/01/2018


Trình tự giải quyết tố cáo

Trình tự giải quyết tố cáo

Khi giải quyết tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải tuân theo những trình tự do pháp luật quy định. 

05/01/2018


Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp sẽ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng cấp của mình.

05/01/2018


Lập biên bản vi phạm hành chính

Lập biên bản vi phạm hành chính

Khi phát hiện ra có hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình thì người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính để có căn cứ xử phạt người vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

05/01/2018


Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Khoản 1 Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Và việc trục xuất người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn đối với viên chức

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn đối với viên chức

Viên chức làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc gây thiệt hại về tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thì phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc bồi thường này căn cứ vào lỗi của viên chức, mức thiệt hại về tài sản…và được bồi thường theo nguyên tắc quy định

05/01/2018


Người bị kiện trong vụ án hành chính

Người bị kiện trong vụ án hành chính

Những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị chủ thể khởi kiện ra tòa án hành chính. Tuy nhiên, việc xác định đúng đối tượng bị kiện sẽ giúp cho chủ thể thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết, tránh việc bị trả lại hoặc phải sửa chữa đơn khởi kiện do không đúng đối tượng bị kiện

05/01/2018


Hình thức kỷ luật viên chức

Hình thức kỷ luật viên chức

Trong quá trình công tác, làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp viên chức đã có những hành vi vi phạm các quy định, nội quy hoặc có những hành vi vi phạm khác…Khi đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà viên chức có thể bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật nhất định

05/01/2018


Thôi việc đối với Công chức

Thôi việc đối với Công chức

Trong quá trình công tác, công chức hoàn toàn có thể thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định. Khi đó, cơ quan chủ quan cũng sẽ giải quyết trợ cấp theo luật định cho người thôi việc.

05/01/2018


Nghỉ hưu đối với Công chức

Nghỉ hưu đối với Công chức

Công chức khi đến tuổi nghỉ hưu cũng sẽ được giải quyết những quyền lợi về hưu trí theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Khi cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật hành chính thì tùy từng trường hợp sẽ bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhất định

05/01/2018


Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thì hình thức phạt tiền được áp dụng nhiều nhất đối với các chủ thể vi phạm. Hình thức phạt tiền được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực, mức phạt tiền cũng được quy định tương ứng với các vi phạm xảy ra. Tuy nhiên, mức phạt tiền cũng phải theo quy định cụ thể, pháp luật nghiêm cấm chủ thể có thẩm...

05/01/2018


bttop