Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

05/01/2018


Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y

Vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y

Hành vi vi phạm điều kiện vệ sinh thú y có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 15 Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi:

05/01/2018


Vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật

Vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật

Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật

Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên cạn để kinh doanh có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm dịch động vật trên cạn lưu thông trong nước

Vi phạm về kiểm dịch động vật trên cạn lưu thông trong nước

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về kiểm dịch động vật thủy sản lưu thông trong nước

Vi phạm về kiểm dịch động vật thủy sản lưu thông trong nước

Hành vi vi phạm các quy định về về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Hành vi vi phạm các quy định về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Hành vi vi phạm không thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật thủy sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Hành vi vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Người nào có hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng hồ sơ không phù hợp với lâm sản thực tế vận chuyển; gỗ không có dấu búa kiểm lâm theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt.

05/01/2018


Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng

Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng

Người nào có hành vi săn, bắn, bẫy, bắt; nuôi, nhốt, lấy dẫn xuất từ động vật rừng; giết động vật rừng trái quy định của pháp luật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Tư vấn thu hồi chợ cho bà con Tiểu thương Chợ đêm Hạ Long

Tư vấn thu hồi chợ cho bà con Tiểu thương Chợ đêm Hạ Long

Thời gian gần đây, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh được nhắc tới nhiều trên báo chí, truyền thông liên quan đến việc UBND thành phố thực hiện việc cưỡng chế giải toả Chợ đêm phục vụ khu du lịch Bãi Cháy.

05/01/2018


Xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật

Xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật

Người nào có hành vi phá rừng; đào bới, san ủi; xả chất độc hoặc có các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì…mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi phá hủy các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng

Xử phạt hành vi phá hủy các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng

Người nào có hành vi gây thiệt hại các công trình phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng

Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng

Hành vi vi phạm các quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xử phạt hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm

Xử phạt hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm

Hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Người có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


bttop