KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành.

10/01/2019


Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo

Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo

Luật sư cho tôi hỏi theo Luật tố cáo năm 2018 thì hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo bao gồm những gì?

10/01/2019


Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết

Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết

Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết theo quy định pháp luật mới nhất.

10/01/2019


Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo

Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo

Theo luật tố cáo năm 2018 thì vấn đề về việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo được giải quyết như thế nào?

10/01/2019


Căn cứ giải quyết lại vụ việc tố cáo

Căn cứ giải quyết lại vụ việc tố cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về căn cứ giải quyết lại vụ việc tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành.

10/01/2019


Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

10/01/2019


Kết luận nội dung tố cáo

Kết luận nội dung tố cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về kết luận nội dung tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành.

09/01/2019


Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Quy định của luật tố cáo năm 2018 về vấn đề tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo?

09/01/2019


Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo

Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo

Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo được pháp luật quy định như thế nào?

09/01/2019


Xác minh nội dung tố cáo

Xác minh nội dung tố cáo

Theo quy định của Luật tố cáo năm 2018 thì việc xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào?

09/01/2019


Thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật mới

Thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật mới

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định của Luật tố cáo năm 2018.

09/01/2019


Thụ lý tố cáo

Thụ lý tố cáo

Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện để thụ lý tố cáo theo quy định của Luật tố cáo năm 2018?

09/01/2019


Trình tự giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo 2018

Trình tự giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo 2018

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật tố cáo mới nhất.

09/01/2019


Quy định chung về bảo vệ môi trường đất

Quy định chung về bảo vệ môi trường đất

Bảo vệ môi trường đất là một trong những nội dung cơ bản của quản lý tài nguyên đất. Quy định chung về bảo vệ môi trường đất được pháp luật quy định như thế nào?

09/01/2019


Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

09/01/2019


Tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo

Tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo

Quy định pháp luật mới nhất về việc tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo?

09/01/2019


Bảo vệ môi trường nước dưới đất

Bảo vệ môi trường nước dưới đất

Bảo vệ môi trường nước dưới đất được pháp luật quy định như thế nào? Các biện pháp bảo vệ môi trường nước dưới đất?

09/01/2019


Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Việc xử lý ban đầu thông tin tố cáo được quy định như thế nào theo pháp luật mới nhất về tố cáo?

09/01/2019


Bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện

Bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện

Bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện được pháp luật quy định như thế nào?

09/01/2019


Tiếp nhận tố cáo

Tiếp nhận tố cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề tiếp nhận tố cáo theo quy định pháp luật tố cáo mới nhất.

09/01/2019


bttop