KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Quyền và trách nhiệm của hành khách đi tàu đường sắt đô thị

Quyền và trách nhiệm của hành khách đi tàu đường sắt đô thị

Hành khách đi tàu đường sắt đô thị có quyền và trách nhiệm theo quy định

05/01/2018


Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định

05/01/2018


Bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

Bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

Hãng hàng không có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của hành khách; chỉ được sử dụng cho mục đích khai thác của hãng và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu

05/01/2018


Cấm vận chuyển bằng đường hàng không

Cấm vận chuyển bằng đường hàng không

Hành khách gây rối, sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay hoặc có hành vi gây mất toàn hàng không…có thể bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn hoặc vĩnh viễn

05/01/2018


Vận chuyển đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không

Vận chuyển đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không

Việc vận chuyển những đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Vận chuyển và mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ trên tàu bay

Vận chuyển và mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ trên tàu bay

Mọi người không được phép mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ lên khoang hành khách của tàu bay, trừ các trường hợp pháp luật có quy định.

05/01/2018


Kiểm soát an ninh hàng không đối với hàng hóa, bưu gửi

Kiểm soát an ninh hàng không đối với hàng hóa, bưu gửi

Hàng hóa, bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không phải được kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không liên tục trước khi đưa lên tàu bay

05/01/2018


Kiểm soát an ninh hàng không đối với tổ bay, hành khách và hành lý

Kiểm soát an ninh hàng không đối với tổ bay, hành khách và hành lý

Tổ bay, hành khách xuất phát, quá cảnh, nối chuyến, hành lý trước khi lên tàu bay phải được kiểm tra giấy tờ đi tàu bay, phải qua kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không

05/01/2018


Quy định về lục soát an ninh hàng không

Quy định về lục soát an ninh hàng không

Người có thẩm quyền quyết định việc lục soát an ninh hàng không theo quy định.  

05/01/2018


Lục soát an ninh hàng không

Lục soát an ninh hàng không

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại địa bàn quản lý của cảng hàng không, sân bay thực hiện lục soát an ninh hàng không trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

Việc xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy định về chiều dài và chiều rộng.

05/01/2018


Lưu hành phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Lưu hành phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ phải thực hiện theo đúng các quy định.

05/01/2018


Chiều cao xếp hàng hóa trên xe tải, xe container…

Chiều cao xếp hàng hóa trên xe tải, xe container…

Chiều cao xếp hàng hóa trên xe tải, xe container…phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Quy định về hàng siêu trường, siêu trọng

Quy định về hàng siêu trường, siêu trọng

Hàng siêu trường, siêu trọng được quy định cụ thể theo quy định của luật.

05/01/2018


Lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ

Lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ

Việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình đường bộ.

05/01/2018


Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Xe quá tải trọng là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ.

05/01/2018


Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Lưu học sinh về nước gồm lưu học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, tốt nghiệp về nước và lưu học sinh chưa hoàn thành chương trình đào tạo, chưa tốt nghiệp nhưng về nước, lưu học sinh xin chuyển từ một trường nước ngoài về nước tiếp tục học tập…

05/01/2018


Gia hạn thời gian học tập đối với lưu học sinh ở nước ngoài

Gia hạn thời gian học tập đối với lưu học sinh ở nước ngoài

Lưu học sinh học bổng khi hết thời hạn được phép học tập ở nước ngoài, nếu chưa hoàn thành chương trình học tập thì phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài tới cơ quan cử đi học để xem xét, ra quyết định cho phép lưu học sinh gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.

05/01/2018


Lưu học sinh tạm dừng học, học lưu ban, học lại

Lưu học sinh tạm dừng học, học lưu ban, học lại

Lưu học sinh học bổng vì lý do bất khả kháng phải tạm dừng học thì phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan cử đi học và phải được cơ quan đó cho phép bằng văn bản…

05/01/2018


Chuyển trường, chuyển nước, chuyển ngành học đối với lưu học sinh học bổng

Chuyển trường, chuyển nước, chuyển ngành học đối với lưu học sinh học bổng

Lưu học sinh học bổng nếu có lý do chính đáng cần chuyển trường, chuyển nước, chuyển ngành học phải báo cáo với cơ quan cử đi học và phải được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản.

05/01/2018


bttop