KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật

Bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, nhưng không quá các mức theo quy định. Điều 7 Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác quy định:

05/01/2018


Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí sản xuất được duyệt.

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp tài sản thi hành án dân sự

Giải quyết tranh chấp tài sản thi hành án dân sự

Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015)...

05/01/2018


Xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự

Xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự

Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải...

05/01/2018


Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Người phải thi hành án và người được thi hành án phải chịu các chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật. Điều 73 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung 2014) (có hiệu lực từ 01/07/2015) quy định:

05/01/2018


Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự khi thi hành án dân sự

Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự khi thi hành án dân sự

Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. Khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) quy định :

05/01/2018


Ủy thác thi hành án

Ủy thác thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải uỷ thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở…

05/01/2018


Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Khi người phải thi hành án là cá nhân chết quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế. Người phải thi hành án là tổ chức thuộc trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập…thì tùy từng trường hợp phải xác định rõ cá nhân, tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ hi hành án theo quy định.

05/01/2018


Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án. Nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh...

05/01/2018


Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án

Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án

Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án được thực hiện trong trường hợp người phải thi hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ; đồng thời cũng góp phần ngăn chặn việc tẩu tán tiền, tài sản…

05/01/2018


Biện pháp bảo đảm thi hành án

Biện pháp bảo đảm thi hành án

Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

05/01/2018


Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước

Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước

Khi có đủ các điều kiện thì người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.

05/01/2018


Bảo quản tài sản thi hành án

Bảo quản tài sản thi hành án

Tài sản thi hành án có thể được giao cho người phải thi hành án, người thân thích của người phải thi hành án bảo quản hoặc bảo quản tại kho của Cơ quan thi hành án dân sự. Tài sản là kim khí quý, đá quý, tiền hoặc giấy tờ có giá được bảo quản tại Kho bạc nhà nước…

05/01/2018


Trả đơn yêu cầu thi hành án

Trả đơn yêu cầu thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án nếu thuộc các trường hợp luật quy định.

05/01/2018


Đình chỉ thi hành án dân sự

Đình chỉ thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Hoãn thi hành án dân sự

Hoãn thi hành án dân sự

Nếu xác định thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sử ra quyết định hoãn thi hành án.

05/01/2018


Thứ tự thanh toán tiền khi thi hành án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền khi thi hành án dân sự

Sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền theo quy định thì số tiền thi hành án sẽ được ưu tiên cho tiền cấp dưỡng, tiền lương, tiền công lao động, tiền bồi thường tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần…

05/01/2018


Thỏa thuận thi hành án dân sự

Thỏa thuận thi hành án dân sự

Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

05/01/2018


Thẩm quyền thi hành án dân sự

Thẩm quyền thi hành án dân sự

Người làm đơn yêu cầu thi hành án dân sự cần xác định thẩm quyền của cơ quan thi hành án các cấp để có thể tạo thuận lợi cho việc nộp đơn, tránh việc bị trả lại đơn.

05/01/2018


Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

05/01/2018


bttop