KIẾN THỨC TỔNG HỢP

HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO TRỢ XÃ HỘI

HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Ngoài các khoản trợ cấp, các đối tượng được bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật.

08/10/2018


CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO TRỢ XÃ HỘI

CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Một trong những chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được bảo trợ xã hội đó chính là việc cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vậy những đối tượng nào được cấp thẻ bảo hiểm?

08/10/2018


THỦ TỤC CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

THỦ TỤC CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thực hiện như thế nào?

08/10/2018


THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thực hiện như thế nào?

08/10/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng làm hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

08/10/2018


MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng như thế nào?

08/10/2018


CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chính sách về đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

08/10/2018


ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống. Vậy đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm những đối tượng nào?

06/10/2018


GIẢM GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

GIẢM GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Người cao tuổi được giảm ít nhất hai mươi phần trăm (20%) giá vé, giá dịch vụ thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ sở thể dục thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ. Vậy việc giảm giá dịch vụ đối với người cao tuổi được quy định như thế nào?

06/10/2018


TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI

TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI

Tổ chức mừng thọ người cao tuổi từ đủ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày sau: Ngày người cao tuổi Việt Nam (06/6), Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), Tết Nguyên đán hoặc sinh nhật người cao tuổi.

06/10/2018


HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI KHI THAM GIA GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI KHI THAM GIA GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Trên các phương tiện giao thông công cộng phải có hướng dẫn, có chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi và tùy từng loại phương tiện có công cụ hỗ trợ hoặc sự trợ giúp phù hợp với người cao tuổi. Người tham gia giao thông có trách nhiệm hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng trong trường hợp cần thiết.

05/10/2018


HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nhà nước luôn có chính sách hỗ trợ người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Vậy chính sách hỗ trợ được thực hiện như thế nào?

05/10/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý.  Vậy điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi được quy định như thế nào?

05/10/2018


CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI BAN ĐẦU TẠI NƠI CƯ TRÚ

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI BAN ĐẦU TẠI NƠI CƯ TRÚ

Người cao tuổi luôn được quan tâm, chăm sóc sức khỏe trong đời sống xã hội. Vậy việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi ban đầu tại nơi cư trú được quy định như thế nào?

05/10/2018


KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Hiện nay, Nhà nước có chính sách ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi.Vậy việc ưu tiên khám chữa bệnh cho người cao tuổi được thực hiện như thế nào?

05/10/2018


UỶ NHIỆM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

UỶ NHIỆM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý.

05/10/2018


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải được lập thành văn bản.

04/10/2018


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI

Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi. Vậy nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi được quy định như thế nào?

04/10/2018


CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Việt Nam có nhiều chính sách để phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay. Vậy chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi bao gồm những gì?

04/10/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Luật người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người cao tuổi Việt Nam. Vậy quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi được quy định như thế nào?

04/10/2018


bttop