LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

Dịch vụ pháp lý về tư vấn Lao động và Bảo hiểm là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mọi vấn đề vướng mắc liên quan của Quý Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

ỦY QUYỀN HỢP PHÁP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG

ỦY QUYỀN HỢP PHÁP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chúng tôi là một nhóm người lao động gồm có 15 người, cùng ký hợp đồng lao động trong dây chuyền may mặc công ty X tại khu công nghiệp Y. Để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian chúng tôi có thể ủy quyền hợp pháp cho một người trong số 15 người chúng tôi giao kết hợp đồng lao động với công ty X không?

01/03/2018


ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển số lượng công nhân bộ phận sản xuất rất lớn, tôi là giám đốc công ty,  để đảm bảo thực hiện thuận lợi tôi muốn ủy quyền ký hợp đồng lao động cho trưởng phòng nhân sự có được không?

01/03/2018


KÝ HỢP ĐỒNG THỜI VỤ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

KÝ HỢP ĐỒNG THỜI VỤ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi hiện đang làm tạp vụ tại công ty TNHH X, công ty xác định công việc của tôi là công việc thời vụ nên đã ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng một lần liên tục  từ tháng 1/2017 đến nay. Tôi muốn hỏi việc ký hợp đồng thời vụ như vậy có đúng không?

01/03/2018


ĐẠI DIỆN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐẠI DIỆN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi vừa vào làm việc tại công ty D, tôi đang thắc mắc một vấn đề đó là khi tổ chức thương lượng tập thể thì đại diện thương lượng tập thể được quy định như thế nào?

05/02/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DO NHU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH

CHUYỂN ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI  LAO ĐỘNG  DO NHU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH

Công ty tôi là công ty chuyên sản xuất nước giải khát, hiện nay do nhu cầu sản xuất kinh doanh nên tôi muốn chuyển đổi công việc của một số công nhân  làm việc tại dây chuyền dán nhãn sang dây chuyển đóng nắp chai thì có được không?

05/02/2018


CHUYỂN CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?

CHUYỂN CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Tôi được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng trong thời hạn 3 năm từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2018 tại công ty TNHH Y. Do thay đổi kế hoạch kinh doanh nên tháng 7/2017, công ty Y đã chuyển tôi sang làm bộ phận kho. Tôi muốn hỏi công ty Y có được phép chuyển công việc của tôi như vậy không?

05/02/2018


Có được tự ý nghỉ việc?

Có được tự ý nghỉ việc?

Câu hỏi: Em và Công ty em ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 10/07/2016, em có nộp đơn xin nghỉ việc với lý do gia đình có công việc; hẹn sau 45 ngày em sẽ nghỉ. Tuy nhiên, đã hơn 30 ngày kể từ lúc em nộp đơn, Công ty vẫn không có ý kiến gì về việc nghỉ của em, cũng không hẹn lịch bàn giao công việc gì cả. Vậy...

05/01/2018


Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Người sử dụng lao động giúp đỡ người lao động lập hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng BHXH nếu thuộc các trường hợp quy định.

05/01/2018


Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chuẩn bị hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH theo quy định.

05/01/2018


Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn…

05/01/2018


Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop