CÁC LĨNH VỰC KHÁC

NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc các vật thể khác trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không tổ chức phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt để bảo đảm giao thông đường sắt an toàn, thông suốt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lợi dụng tai nạn giao thông đường sắt để xâm phạm tài sản, phương tiện bị nạn; làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Cá nhân Không thực hiện nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện cứu nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG  KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toànbị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Dừng xe, đỗ xe quay đầu xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu Phát mệnh lệnh liên quan đến chạy tàu không đúng thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu tiếp tục cho tàu chạy khi đã nhận được tín hiệu ngừng tàu bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe Khi dồn tàu không thực hiện đúng các tín hiệu dồn theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga Đón, gửi tàu mà không thu chìa khóa ghi hoặc không áp dụng các biện pháp khống chế ghi bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga không ghi chép đầy đủ các mẫu điện tín bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY LÙI KHI SƯƠNG MÙ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY LÙI KHI SƯƠNG MÙ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu Điều khiển tàu chạy lùi khi sương mù, mưa to, gió lớn mà không xác nhận được tín hiệu bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU KHÔNG KÝ XÁC NHẬN VÀO GIẤY CÁC NHẬN TÁC DỤNG HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU KHÔNG KÝ XÁC NHẬN VÀO GIẤY CÁC NHẬN TÁC DỤNG HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu, trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga, nhân viên khám xe phụ trách thử hãm thực hiện hành vi không ký xác nhận vào Giấy xác nhận tác dụng hãm theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN MÁY DỒN VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ DỒN CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN MÁY DỒN VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ DỒN CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu điều khiển máy dồn, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe Vượt quá tốc độ dồn cho phép bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


CHO TÀU CHẠY MÀ KHÔNG THỬ HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CHO TÀU CHẠY MÀ KHÔNG THỬ HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga, trưởng tàu, lái tàu, nhân viên khám xe cho tàu chạy mà không thử hãm theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LẬP TÀU CÓ GHÉP NỐI TOA XE KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LẬP TÀU CÓ GHÉP NỐI TOA XE KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu lập tàu có ghép nối toa xe không đủ tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


SỬA CHỮA TOA XE TRÊN ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHI CHƯA CÓ TÍN HIỆU PHÒNG VỆ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬA CHỮA TOA XE TRÊN ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHI CHƯA CÓ TÍN HIỆU PHÒNG VỆ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên khám xe Tiến hành sửa chữa toa xe trên đường sắt trong ga khi chưa có tín hiệu phòng vệ theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO HIỆU , THIẾT BỊ TẠI ĐƯỜNG NGANG?

XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO HIỆU , THIẾT BỊ TẠI ĐƯỜNG NGANG?

Tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ không lắp đặt, lắp đặt không đúng, không đủ, không duy trì hệ thống báo hiệu, thiết bị tại đường ngang theo quy định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


bttop