BÀ NGUYỄN THỊ CẢNH

05/01/2018

Bà Nguyễn Thị Cảnh là cán bộ phụ trách quản trị văn phòng, tài chính kế toán và Công nghệ thông tin của Công ty Luật TNHH Huy Thành.

LIÊN HỆ:
Emai: canh.huythanh@gmail.com
Di động: 0168 2 96 92 69

HỌC VẤN – ĐÀO TẠO:
2004 – 2008: Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin tại Hải Phòng;
2006 – 2009: Cao đẳng Kế toán Hải Phòng.

2015-2018: Đại học Luật Hà Nội.

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
Bà Nguyễn Thị Cảnh có kiến thức chuyên sâu về Tài chính kế toán, thuế. Tại Công ty Luật TNHH Huy Thành, bà Cảnh vừa đảm nhận vai trò quản trị văn phòng, kế toán và quản trị công nghệ thông tin.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
2006 – 2008: Nhân viên tại công ty xuất nhập khẩu .
2009 – 2014: Kế toán Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
2014: Kế toán Công ty Luật TNHH Huy Thành.
 

bttop