GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ GIẢNG DẠY LÁI XE BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ GIẢNG DẠY LÁI XE BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Cơ sở đào tạo lái xe không bố trí giáo viên dạy thực hành ngồi bên canh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe; bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn để giảng dạy bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


SỬ DỤNG XE TẬP LÁI KHÔNG CÓ MUI CHE CHO NGƯỜI HỌC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬ DỤNG XE TẬP LÁI KHÔNG CÓ MUI CHE CHO NGƯỜI HỌC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Sử dụng xe tập lái không có mui che mưa, nắng; không có ghế ngồi chắc chắn cho người học trên thùng xe bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO LÁI XE DẠY THỰC HÀNH CHẠY SAI TUYẾN QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO LÁI XE DẠY THỰC HÀNH CHẠY SAI TUYẾN QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Giáo viên dạy thực hành chạy sai tuyến đường, thời gian quy định trong Giấy phép xe tập lái; không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe (kể cả trong sân tập lái và ngoài đường giao thông công cộng) như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE HOẠT ĐỘNG TRONG KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT?

PHẠT BỔ SUNG VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE HOẠT ĐỘNG TRONG KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT?

Người điều khiển xe ô tô đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ KHÔNG CÓ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT?

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ KHÔNG CÓ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT?

Người điều khiển xe ô tô đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE KHÔNG CÓ TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN TẠM NHẬP, TÁI XUẤT?

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE KHÔNG CÓ TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN TẠM NHẬP, TÁI XUẤT?

Người điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ?

XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài Điều khiển phương tiện không có Giấy phép vận tải quốc tế, phù hiệu vận tải quốc tế liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG GẮN KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUỐC GIA?

XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG GẮN KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUỐC GIA?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐUA XE TRÁI PHÉP, CỔ VŨ ĐUA XE TRÁI PHÉP?

PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐUA XE TRÁI PHÉP, CỔ VŨ ĐUA XE TRÁI PHÉP?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


ĐUA XE ĐẠP, ĐUA XE ĐẠP MÁY TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐUA XE ĐẠP, ĐUA XE ĐẠP MÁY TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông  bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ TẢI TRONG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ TẢI TRONG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe bánh xích, xe quá tải trọng thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 150% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 150%  BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 150%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụngbị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 50% ĐẾN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 50% ĐẾN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH VƯỢT QUÁ KHỔ GIỚI HẠN CỦA CẦU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH VƯỢT QUÁ KHỔ GIỚI HẠN CỦA CẦU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe bánh xích; xe quá tải trọng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường tham gia giao thông, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


HÀNH KHÁCH MANG ĐỒ GÂY NGUY HIỂM LÊN XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

HÀNH KHÁCH MANG ĐỒ GÂY NGUY HIỂM LÊN XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Hành khách Mang hóa chất độc hại, chất dễ cháy, nổ, hàng nguy hiểm hoặc hàng cấm lưu thông trên xe khách bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


HÀNH KHÁCH GÂY MẤT TRẬT TỰ TRÊN XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

HÀNH KHÁCH GÂY MẤT TRẬT TỰ TRÊN XE BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Hành khách Không chấp hành hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Gây mất trật tự trên xe bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE BUS CÓ HÀNH VI XÚC PHẠM HÀNH KHÁCH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE BUS CÓ HÀNH VI XÚC PHẠM HÀNH KHÁCH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý; đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE BUS KHÔNG HỖ TRỢ NHỮNG HÀNH KHÁCH LÀ NGƯỜI CAO TUỔI, TRẺ EM VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE BUS KHÔNG HỖ TRỢ NHỮNG HÀNH KHÁCH LÀ NGƯỜI CAO TUỔI, TRẺ EM VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên phục vụ trên xe bus Không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách đi xe là người cao tuổi, trẻ em không tự lên xuống xe được, người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TỔ CHÚC, CÁ NHÂN VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG BỘ?

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TỔ CHÚC, CÁ NHÂN VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG BỘ?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

05/06/2018


KHI NÀO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BỊ TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN?

KHI NÀO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BỊ TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

05/06/2018


bttop