GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

LẬP HỒ SƠ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LẬP HỒ SƠ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không lập hồ sơ theo dõi các vị trí xung yếu hoặc lập hồ sơ không đúng quy định bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu như thế nào?

19/06/2018


TREO BIỂN QUẢNG CÁO TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TREO BIỂN QUẢNG CÁO TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đặt, treo biển quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mua bán hàng hóa, họp chợ, thả trâu, bò, gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

19/06/2018


XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xây dựng lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 10 m bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mở đường ngang, kéo đường dây thông tin, đường dây tải điện, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống, các công trình khác trái phép qua đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


ĐÀO ĐẤT, ĐÁ TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐÀO ĐẤT, ĐÁ TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đào đất, đá; lấy đất, đá trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


ĐỂ CHẤT NGUY HIỂM TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐỂ CHẤT NGUY HIỂM TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Để chất dễ cháy, dễ nổ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Che khuất biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT?

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

07/06/2018


NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc các vật thể khác trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không tổ chức phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt để bảo đảm giao thông đường sắt an toàn, thông suốt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lợi dụng tai nạn giao thông đường sắt để xâm phạm tài sản, phương tiện bị nạn; làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Cá nhân Không thực hiện nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện cứu nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG  KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toànbị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Dừng xe, đỗ xe quay đầu xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu Phát mệnh lệnh liên quan đến chạy tàu không đúng thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


bttop