GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH?

XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH?

Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy phép lưu hành nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ BIỂN BÁO KÍCH THƯỚC?

XỬ PHẠT XE CHỞ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG CÓ BIỂN BÁO KÍCH THƯỚC?

Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có báo hiệu kích thước của hàng theo quy định như thế nào?

04/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TẢI, MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VI PHẠM?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TẢI, MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

04/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 30% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN 30% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50% bị phạt như thế nào?

04/06/2018


XE TAXI TẢI KHÔNG LẮP ĐỒNG HỒ TÍNH TIỀN CƯỚC BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE TAXI TẢI KHÔNG LẮP ĐỒNG HỒ TÍNH TIỀN CƯỚC BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe taxi tải không lắp đồng hồ tính tiền cước hoặc lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định bị phạt như thế nào?

04/06/2018


TRỞ NGƯỜI TRÊN THÙNG XE TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TRỞ NGƯỜI TRÊN THÙNG XE TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Chở người trên thùng xe trái quy định; để người nằm, ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy bị phạt như thế nào?

04/06/2018


KHÔNG CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA KHI VẬN CHUYỂN BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

KHÔNG CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA KHI VẬN CHUYỂN BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

Hành vi vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc không chằng buộc chắc chắn; xếp hàng trên nóc buồng lái; xếp hàng làm lệch xe bị phạt như thế nào?

04/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI XE KHÁCH VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI XE KHÁCH VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

04/06/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE KHÁCH VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE KHÁCH VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

04/06/2018


VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA HÀNH KHÁCH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA HÀNH KHÁCH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng độc hại, dễ cháy, dễ nổ hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe chở hành khách bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


CHUYỂN KHÁCH SANG XE KHÁC MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁC BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CHUYỂN KHÁCH SANG XE KHÁC MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁC BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý; đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


CHỞ HÀNH LÝ, HANG HÓA VƯỢT QUÁ KÍCH THƯỚC BAO NGOÀI CỦA XE BỊ BAO NHIÊU?

CHỞ HÀNH LÝ, HANG HÓA VƯỢT QUÁ KÍCH THƯỚC BAO NGOÀI CỦA XE BỊ BAO NHIÊU?

Chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe hoặc Vận chuyển hàng có mùi hôi thối trên xe chở hành khách bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


XE Ô TÔ CHỞ QUÁ BAO NHIÊU NGƯỜI THÌ BỊ XỬ PHẠT?

XE Ô TÔ CHỞ QUÁ BAO NHIÊU NGƯỜI THÌ BỊ XỬ PHẠT?

Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


KHÔNG MẶC ĐÚNG TRANG PHỤC BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

KHÔNG MẶC ĐÚNG TRANG PHỤC BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

Không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo quy định và Không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trong xe bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


CÁC MỨC PHẠT VI PHẠM VỀ ĐỘ TUỔI VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

CÁC MỨC PHẠT VI PHẠM VỀ ĐỘ TUỔI VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

Người điều khiển xe máy chuyên dùng không đúng độ tuổi hoặc tuổi không phù hợp với ngành nghề theo quy định bị xử phạt như thế nào?

04/06/2018


GIẤY PHÉP LÁI XE KHÔNG PHÙ HỢP VỚI LOẠI XE ĐANG ĐIỀU KHIỂN BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

GIẤY PHÉP LÁI XE KHÔNG PHÙ HỢP VỚI LOẠI XE ĐANG ĐIỀU KHIỂN BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 06 (sáu) tháng trở lên bị xử phạt như thế nào?

01/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ CÓ DUNG TÍCH XI LANH DƯỚI 175 CM3 KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ CÓ DUNG TÍCH XI LANH DƯỚI 175 CM3 KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa bị xử phạt như thế nào?

01/06/2018


NGƯỜI CHƯA ĐẾN TUỔI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

NGƯỜI CHƯA ĐẾN TUỔI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên bị xử phạt như thế nào?

01/06/2018


XỬ PHẠT LỖI XE Ô TÔ KHÔNG MANG BẢO HIỂM, ĐĂNG KÝ XE VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

XỬ PHẠT LỖI XE Ô TÔ KHÔNG MANG BẢO HIỂM, ĐĂNG KÝ XE VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không mang theo Giấy đăng ký xe bị xử phạt như thế nào?

01/06/2018


XỬ PHẠT LỖI KHÔNG MANG BẢO HIỂM, ĐĂNG KÝ XE VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

XỬ PHẠT LỖI KHÔNG MANG BẢO HIỂM, ĐĂNG KÝ XE VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE?

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe bị xử phạt như thế nào?

01/06/2018


bttop