QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG ?

05/04/2018

Tôi là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng, bây giờ tôi muốn chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Vậy các bên trong hợp đồng chuyển giao có những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng)

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

Điều 193. Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba.

2. Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:

a) Chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền sử dụng cho phép;

b) Yêu cầu bên giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình;

c) Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của bên thứ ba, nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên chuyển giao quyền sử dụng không thực hiện yêu cầu quy định tại điểm b khoản này.

Trên đây là các nội dung tư vấn về quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng, để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop