CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

12/04/2018

Tôi là chủ sở hữu và muốn chuyển nhượng quyền tác giả. Vậy chủ sở sở quyền tác giả được chuyển nhượng những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề những quyền tác giả chủ sở hữu được chuyển nhượng, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( những quyền tác giả được chuyển nhượng)

Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền nhân thân và quyền tài sản cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ sở hữu quyền tác giả được chuyển nhượng quyền nhân thân là “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” ( Khoản 3 Điều 19) và quyền tài sản ( Điều 20) là :

Quyền tài sản bao gồm:

1. Làm tác phẩm phái sinh;

2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

3. Sao chép tác phẩm;

4. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

5. Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

6. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Trên đây là các nội dung tư vấn về những quyền tác giả chủ sở hữu được chuyển nhượng để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop