ĐẤT Ở NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

20/04/2018

Hộ gia đình sử dụng đất ở nông thôn bao gồm những loại đất nào và hạn mức giao đất đối với mỗi hộ là bao nhiêu ?

Chào bạn, về vấn đề hạn mức đất ở nông thôn , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 143 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

(Đất ở nông thôn theo quy định của pháp luật)

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.”

Đất ở tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn ao trong cùng thửa đất phù hợp với quy hoạch. Diện tích đất ở này chỉ được cấp cho hộ gia đình và cá nhân. Căn cứ theo quy định trên thì định mức cấp đất ở nông thôn do UBND cấp tỉnh quyết định. Do mỗi địa phương có phương án quy hoạch khác nhau vì vậy, bạn cần phải dựa vào quyết định hạn mức của UBND  cấp tỉnh nơi mà bạn đang cư trú để biết rõ về hạn mức này.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về quy định về diện tích đất ở nông thôn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop