LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

THẨM QUYỀN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

THẨM QUYỀN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

13/03/2018


NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Những người có thể tham gia tố tụng cạnh tranh?

13/03/2018


THỜI HIỆU KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Ai có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh ? Thời hạn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là bao lâu?

13/03/2018


HỒ SƠ KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH BAO GỒM NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

HỒ SƠ KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH BAO GỒM NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

Hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh bao gồm những tài liệu gì?

13/03/2018


TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH?

TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH?

Hội đồng cạnh tranh do cơ quan nào thành lập? Tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội đồng cạnh tranh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

12/03/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH KHI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH?

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH KHI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH?

Trong tố tụng cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh có tiến hành tố tụng không? Nếu có thì nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh là gì?

12/03/2018


TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH ĐIỀU TRA VIÊN VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH ĐIỀU TRA VIÊN VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Tiêu chuẩn để trở thành điều tra viên vụ việc cạnh tranh?

12/03/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH?

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH?

Cơ quan quản lý cạnh tranh do ai thành lập? Trách nhiệm vụ quyền hại của cơ quan quản lý cạnh tranh?

12/03/2018


TRƯỜNG HỢP NGƯỜI GIÁM ĐỊNH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH?

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI GIÁM ĐỊNH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH?

Trong trường hợp nào người giám định phải từ chối tham gia tố tụng cạnh tranh?

12/03/2018


LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI

Công ty tôi có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện muốn mở địa điểm kinh doanh tại quận Cầu Giấy. Vậy tôi muốn hỏi tôi có được lập địa điểm kinh doanh mới không?

12/03/2018


BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN THÔNG BÁO KHÔNG?

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN THÔNG BÁO KHÔNG?

Công ty tôi đang muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để phát triển sản xuất, vậy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thông báo  với cơ quan có thẩm quyền không?

12/03/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, người giám định có những quyền và nghĩa vụ gì?

12/03/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KHUYẾN MẠI

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KHUYẾN MẠI

Sắp tới đây công ty kinh doanh nước giải khát chúng tôi sẽ thực hiện khuyến mại sản phẩm, vậy tôi muốn hỏi các hành vi bị cấm trong khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2018


QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Công ty tôi hiện đang kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị cho việc quảng cáo sản phẩm ra thị trường. Tôi muốn hỏi khi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cần đáp ứng điều kiện gì?

09/03/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, người làm chứng có những quyền và nghĩa vụ gì?

09/03/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, luật sư có những quyền và nghĩa vụ gì?

09/03/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN BỊ ĐIỀU TRA TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

NGHĨA VỤ CỦA BÊN BỊ ĐIỀU TRA TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Thế nào là bên bị điều tra trong vụ việc cạnh tranh? Bên bị điều tra có những nghĩa vụ gì?

09/03/2018


QUYỀN CỦA BÊN BỊ ĐIỀU TRA TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

QUYỀN CỦA BÊN BỊ ĐIỀU TRA TRONG VỤ VIỆC CẠNH TRANH?

Thế nào là bên bị điều tra trong vụ việc cạnh tranh? Bên bị điều tra có những quyền gì?

09/03/2018


BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Công ty tôi vừa qua ký kết hợp đồng mua 1 tấn hạt điều đã qua chế biến với công ty T chuyên chế biến nông sản. Tuy nhiên, công ty T đã giao hàng thiếu gây ra một số thiệt hại. Chúng tôi đã yêu cầu công ty T bồi thường thiệt hại trong hợp đồng nhưng bị từ chối với lý do không có thỏa thuận trong hợp đồng. Lý do công ty T đưa lý do như vậy có đúng...

02/03/2018


BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên cung ứng các loại giống cây trồng. Trong quá trình hoạt động tôi có giao kết hợp đồng với một số doanh nghiệp khác. Tôi muốn hỏi trong trường hợp bên đối tác không thực hiện đúng hợp đồng thì tôi có quyền buộc thực hiện đúng hợp đồng đối với họ không?

02/03/2018


bttop