Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định

30/01/2019

Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

Điều 372 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định như sau:

“Điều 372. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

(Ảnh minh họa: Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015)

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết;

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác;

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

11. Trường hợp khác do luật quy định.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015 để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop