BÀI VIẾT

Chuyên mục Bài viết bao gồm những bài viết pháp lý của Luật sư Nguyễn Văn Thành và đội ngũ Luật sư, chuyên viên của Công ty về các vấn đề và lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp tới Quý Khách hàng các kiến thức pháp luật chuyên sâu.

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Pháp luật về đầu tư có quy định như thế nào về nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan?

31/08/2018


MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo tôi được biết mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số riêng. Vậy việc cấp mã số dự án đầu tư được quy định như thế nào?

31/08/2018


QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Sau khi hoàn thành công trình dự án cần xây dựng, việc quyết toán công trình dự án giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư được quy định như thế nào?

31/08/2018


DOANH NGHIỆP DỰ ÁN BT ĐƯỢC THÀNH LẬP NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP DỰ ÁN BT ĐƯỢC THÀNH LẬP  NHƯ THẾ NÀO?

Tôi được biết sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải lập doanh nghiệp để thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động đã thoả thuận tại hợp đồng dự án. Vậy việc thành lập doanh nghiệp dự án được quy định như thế nào?

31/08/2018


THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP ĐỒNG BT

THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP ĐỒNG BT

Tôi muốn hỏi Hợp đồng BT là gì? Trình tự thực hiện dự án theo hợp đồng BT như thế nào?

31/08/2018


PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Chào Luật sư, vấn đề phê duyệt báo cáo tiền khả thi dự án PPP được pháp luật đầu tư quy định như thế nào?

31/08/2018


THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

Trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc về cơ quan nào? Nội dung thẩm định bao gồm những gì?

30/08/2018


NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Chào Luật sư, pháp luật quy định về báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm những gì?

30/08/2018


TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án PPP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện theo trình tự như thế nào?

30/08/2018


TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện?

30/08/2018


CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP

CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, việc công bố dự án PPP được pháp luật quy định như thế nào?

30/08/2018


HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Đối với những dự án PPP do Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập cần, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gồm những giấy tờ gì?

30/08/2018


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Tôi muốn hỏi luật sư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là gì? Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần có những nội dung gì?

30/08/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do cơ quan nào có thẩm quyền chủ trương đầu tư?

29/08/2018


THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP THEO TRÌNH TỰ NHƯ THẾ NÀO?

THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP THEO TRÌNH TỰ NHƯ THẾ NÀO?

Tôi được biết mô hình PPP là việc Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện Dự án cung cấp dịch vụ công. Vậy trình tự thực hiện dự án PPP được quy định như thế nào?

29/08/2018


VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi vốn chủ sở hữu thực hiện dự án PPP của nhà đầu tư được xác định theo tỷ lệ như thế nào?

29/08/2018


CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư của Bộ, ngành và các cơ quan liên quan bao gồm những khoản chi phí gì?

24/08/2018


ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Hình thức đầu tư đối tác công tư là gì? Các lĩnh vực nào có thể áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư?

24/08/2018


THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Chào Luật sư, quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên được thực hiện trong những trường hợp nào?

24/08/2018


ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

Để đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng nghề công chứng cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và nộp ở đâu?

24/08/2018


bttop