BÀI VIẾT

Chuyên mục Bài viết bao gồm những bài viết pháp lý của Luật sư Nguyễn Văn Thành và đội ngũ Luật sư, chuyên viên của Công ty về các vấn đề và lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp tới Quý Khách hàng các kiến thức pháp luật chuyên sâu.

Độ tuổi gọi nhập ngũ

 Độ tuổi gọi nhập ngũ

Tôi dang có thắc mắc về độ tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu tuổi mong được Luật sư giải đáp?

30/10/2018


Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

Luật sư cho tôi hỏi về các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

25/10/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỂ ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào?

22/10/2018


THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

Luật sư cho tôi hỏi việc thành lập doanh nghiệp dự án được quy định như thế nào theo quy định pháp luật?

18/10/2018


NGHÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

NGHÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Tôi muốn đầu tư nghành nghề kinh doanh có điều kiện nên muốn Luật sư tư vấn giúp tôi quy định pháp luật đầu tư về nghành nghề kinh doanh có điều kiện này?

08/10/2018


NGHÀNH, NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

NGHÀNH, NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Luật sư cho tôi hỏi về các nghành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật gồm những nghành,, nghề nào?

08/10/2018


NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Pháp luật về đầu tư có quy định như thế nào về nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan?

31/08/2018


MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo tôi được biết mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số riêng. Vậy việc cấp mã số dự án đầu tư được quy định như thế nào?

31/08/2018


QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Sau khi hoàn thành công trình dự án cần xây dựng, việc quyết toán công trình dự án giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư được quy định như thế nào?

31/08/2018


DOANH NGHIỆP DỰ ÁN BT ĐƯỢC THÀNH LẬP NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP DỰ ÁN BT ĐƯỢC THÀNH LẬP  NHƯ THẾ NÀO?

Tôi được biết sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải lập doanh nghiệp để thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động đã thoả thuận tại hợp đồng dự án. Vậy việc thành lập doanh nghiệp dự án được quy định như thế nào?

31/08/2018


THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP ĐỒNG BT

THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP ĐỒNG BT

Tôi muốn hỏi Hợp đồng BT là gì? Trình tự thực hiện dự án theo hợp đồng BT như thế nào?

31/08/2018


PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Chào Luật sư, vấn đề phê duyệt báo cáo tiền khả thi dự án PPP được pháp luật đầu tư quy định như thế nào?

31/08/2018


THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

Trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc về cơ quan nào? Nội dung thẩm định bao gồm những gì?

30/08/2018


NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Chào Luật sư, pháp luật quy định về báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm những gì?

30/08/2018


TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án PPP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện theo trình tự như thế nào?

30/08/2018


TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện?

30/08/2018


CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP

CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, việc công bố dự án PPP được pháp luật quy định như thế nào?

30/08/2018


HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Đối với những dự án PPP do Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập cần, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gồm những giấy tờ gì?

30/08/2018


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Tôi muốn hỏi luật sư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là gì? Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần có những nội dung gì?

30/08/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do cơ quan nào có thẩm quyền chủ trương đầu tư?

29/08/2018


bttop