ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Tôi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép 3000 m2 và bị phạt 3 triệu đồng. Khoản tiền phạt này có thuộc phạm vi các khoản thu tài chính đất đai hay không ?

20/04/2018


BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Gia đình tôi đang muốn thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Vậy để tính tiền sử dụng đất, đối với bảng giá đất và giá đất cụ thể gia đình tôi nên căn cứ vào đâu ?

20/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Khi thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng này, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cần tuân thủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định.

19/04/2018


QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, THUÊ MUA BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, THUÊ MUA BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, việc mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai đang rất phát triển, nhu cầu về nhà ở, hoặc nhu cầu kinh doanh bất động sản ngày càng tăng. Do đó, chú trọng vấn đề thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình...

19/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyển nhượng dự án bất động sản là một hoạt động diễn ra khá thường xuyên. Khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án  bất động sản các chủ thể phải lưu ý đến nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản.

19/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

Hiện nay, thị trường kinh doanh bất động sản đang rất sôi động, các chủ đầu tư khi có dự án trong tay sẽ vì một số lý do mà chuyển nhượng dự án đầu tư của mình cho một chủ thể khác. Vậy chuyển nhượng dự án bất động sản cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

19/04/2018


XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CÓ VƯỜN AO

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CÓ VƯỜN AO

Trong thửa đất ở của gia đình tôi có vườn và ao được hình thành từ năm 2000. Gia đình có giấy tờ sử dụng đất do chế độ cũ cấp. Khi đó, xác định diện tích đất ở có vườn ao thực hiện thế nào ?

17/04/2018


NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Vợ chồng tôi có mua một diện tích đất ở 400 m2. Theo nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ ghi tên của cả hai vợ chồng hay chỉ ghi tên một trong hai người ?

17/04/2018


ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU THEO QUY ĐỊNH

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU THEO QUY ĐỊNH

Tôi được giao đất để trồng mía từ năm 2013. Nay tôi muốn chuyển nhượng cho người khác. Khi đó, tôi phải đăng ký đất đai lần đầu hay đăng ký biến động ?

17/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Theo bản án của Tòa án, tôi có quyền được sử dụng 1ha đất trồng khoai. Khi đó, tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không và thời điểm cấp là khi nào ?

17/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ SỬ DỤNG ĐẤT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ SỬ DỤNG ĐẤT

Gia đình có khai hoang và sử dụng để ở 300 m2 đất từ năm 2001. Nay gia đình muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ gì xác nhận có được không ?

16/04/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC

Doanh nghiệp tôi thuê đất để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp lại xây nhà ở để bán. Khi đó, có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức không ?

16/04/2018


TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT

UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất ở nhà tôi để mở rộng đường giao thông. Tuy nhiên, gia đình không được bồi thường, hỗ trợ. Việc ra quyết định này có vi phạm trình tự thủ tục thu hồi đất không?

16/04/2018


NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Tôi thuê đất trồng cây lâu năm nhưng lại trồng cây hằng năm. Tôi đã bị xử phạt hành chính và ra quyết định thu hồi. Tôi có thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất không ?

16/04/2018


NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT

Tôi bị thu hồi 200 m2 đất ở. Ban đầu, tôi nhận được quyết định bồi thường bằng đất ở, sau đó UBND lại trả bằng tiền bồi thường. Bồi thường có phù hợp với nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất không?

16/04/2018


HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Gia đình tôi được giao 500 m2 đất trồng lúa năm 1993. Nay UBND có quyết định thu hồi đất xây dựng khu giải trí. Ngoài khoản bồi thường , gia đình có thể được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất không ?

16/04/2018


ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

Từ năm 2000, tôi đã sử dụng diện tích 500 m2 trồng lạc. Nay Nhà nước có quyết định thu hồi để xây dựng đê điều. Khi đó, tôi có đủ điều kiện được bồi thường đất nông nghiệp hay không ?

16/04/2018


CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC

CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC

Tôi không chấp hành, chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.Tổ chức thực hiện cưỡng chế mà không vận động, thuyết phục. Cưỡng chế vi phạm pháp luật không?

16/04/2018


CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

Không đồng ý bồi thường, chủ tịch UBND ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã phá dỡ ngôi nhà dù tôi chưa nhận được quyết định. Cưỡng chế này có hợp pháp không?

16/04/2018


BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Tôi thuê đất xây dựng nhà nghỉ từ năm 2015. Nay Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp xây dựng khu vui chơi. Diện tích đất của tôi có được bồi thường không và bồi thường bằng hình thức gì?

16/04/2018


bttop