ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Khi thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, chính sách phát triển nhà ở thương mại, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp… cần phải đáp ứng phù hợp với nhu cầu phát triển về nhà. Vì thế cần có yêu cầu đối với phát triển nhà ở.

17/08/2018


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Nhà nước ta rất quan tâm đến đời sống của người dân, luôn đưa ra các chính sách tích cực để hỗ trợ cho cộng đồng, đặc biệt là chính sách phát triển nhà ở, trong đó có chính sách phát triển nhà ở xã hội, chính sách phát triển nhà ở thương mại, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp.

17/08/2018


THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là thời điểm nào? Thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở có được coi là thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở không?

14/08/2018


CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vậy tôi có nghĩa vụ Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường không?

14/08/2018


CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ QUYỀN GÌ

CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ QUYỀN GÌ

Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vậy tôi có những quyền gì? Tôi có được chuyển nhượng nhà ở cho cá nhân khác không?

14/08/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở

Tôi đủ điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở . Vậy tôi có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

14/08/2018


ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Vậy điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở cần những điều kiện gì?

14/08/2018


ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, vậy theo luật Nhà ở 2014 thì tôi có thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

14/08/2018


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NHÀ Ở

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NHÀ Ở

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà ở được quy định như thế nào trong Luật Nhà ở 2014? Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thuộc các hành vi bị nghiêm cấm không?

14/08/2018


SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ CHUNG CƯ LÀ GÌ

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ CHUNG CƯ LÀ GÌ

Nhà ở riêng lẻ và nhà chung cư là hai loại hình nhà phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, về việc phân biệt giữa nhà ở riêng lẻ và nhà chung cư thì nhiều cá nhân lại không phân biệt.

14/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

Chính phủ ban hành Phụ lục XI kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

Chính phủ ban hành Phụ lục X kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất dịch vụ, thương mại tại đô thị.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Chính phủ ban hành Phụ lục IX kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất ở tại đô thị.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN

KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN

Chính phủ ban hành Phụ lục VIII kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN

KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN

Chính phủ ban hành Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

Chính phủ ban hành Phụ lục VI kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất ở tại nông thôn.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI

KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI

Chính phủ ban hành Phụ lục V kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất làm muối.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chính phủ ban hành Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất nuôi trồng thủy sản.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Chính phủ ban hành Phụ lục III kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất rừng sản xuất.

13/08/2018


KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Chính phủ ban hành Phụ lục II kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất trồng cây lâu năm.

13/08/2018


bttop