KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Một trong những hoạt động ngân sách quan trọng là thu ngân sách nhà nước. Các khoản thu ngân sách được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu và quan trọng nhất là từ thuế.

14/05/2018


PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Phương pháp khấu trừ thuế giá gia tăng là một phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Các chủ thể khi muốn sử dụng phương pháp này để tính thuế giá trị gia tăng thì phải đáp ứng điều kiện nhất định

14/05/2018


CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chi ngân sách nhà nước là một nội dung quan trọng của hoạt động ngân sách nhà nước. Để thực hiện một khoản chi nào đó thì cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định nhằm tránh thất thoát.

14/05/2018


ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Đơn vị dự toán khác biệt và không phải là cấp ngân sách. Đó là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách. Pháp luật có quy định cụ thể về đơn vị dự toán.

09/05/2018


TRÌNH TỰ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÌNH TỰ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách nhà nước được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

09/05/2018


THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quyết toán là khâu cuối cùng của quá trình ngân sách nhà nước. Việc thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước là rất quan trọng, quyền này được trao cho một số chủ thể quyết định ở mỗi cấp ngân sách.

09/05/2018


QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi quyết toán ngân sách nhà nước là gì? Bản chất của hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước? Hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước có ý nghĩa như thế nào?

09/05/2018


TỘI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM 2015

 TỘI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm đưa chất thải nguy hại vào Việt Nam sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

Luật sư cho tôi hỏi thế nào là hiệp định tránh đánh thuế hai lần? Và nội dung của việc kí hiệp định tránh đánh thuế hai lần là gì?

08/05/2018


QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

Quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm đảm bảo tập trung nhanh mọi nguồn thu nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

08/05/2018


CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước là khâu tạo tiền đề cho các khâu tiếp theo của quá trình NSNN. Cần xác định căn cứ lập dự toán ngân sách phù hợp để xây dựng được bản dự toán hoàn chỉnh, hợp lý.

08/05/2018


TRỊ GIÁ HẢI QUAN

TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi trị giá hải quan là gì? Hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu được xác định trị giá hải quan như thế nào?

08/05/2018


CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi chi thường xuyên là gì? Đặc điểm của khoản chi này trong hệ thống nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước?

07/05/2018


PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc hình thành hệ thống ngân sách nhà nước gồm nhiều cấp thì việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là một tất yếu khách quan. Bởi vì mỗi cấp ngân sách nhà nước đều có nhiệm vụ thu, chi mang tính độc lập.

07/05/2018


KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Luật sư cho tôi hỏi cơ cấu khoản thu nguồn thu ngân sách địa phương gồm những khoản thu gì và căn cứ vào đâu?

07/05/2018


KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Các khoản thu mỗi cấp có sự khác nhau. Ở bài viết này chúng tôi xin được đề cập đến khoản thu ngân sách trung ương.

07/05/2018


ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để thực hiện chi ngân sách có hiệu quả, sử dụng hợp lý để tận dụng triệt để các nguồn thu, tránh lãng phí thất thoát các chủ thể cần phải tuân thủ những điều kiện chi ngân sách nhà nước cụ thể.

07/05/2018


BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi bội chi ngân sách nhà nước là gì? Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là từ đâu và được sử dụng như thế nào?

04/05/2018


NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bội chi ngân sách nhà nước là tổng số chi lớn hơn tổng số thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước xuất phát từ nhiều khía cạnh.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để phát huy vai trò, chức năng của ngân sách nhà nước trong đời sống kinh tế – xã hội, có thể thấy các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất lớn.

04/05/2018


bttop