KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

BAN HÀNH DANH MỤC GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH

BAN HÀNH DANH MỤC GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về việc ban hành danh mục giấy tờ, sổ hộ tịch theo quy định pháp luật.

06/10/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

Theo quy định của pháp luật hộ tịch các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động bao gồm những trường hợp nào?

06/10/2018


KẾT HỢP GIẢI QUYẾT VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ NHẬN CHA, MẸ, CON

KẾT HỢP GIẢI QUYẾT VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/10/2018


CHỨNG CỨ CHỨNG MINH QUAN HỆ CHA, MẸ, CON

CHỨNG CỨ CHỨNG MINH QUAN HỆ CHA, MẸ, CON

Luật sư cho tôi hỏi chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

04/10/2018


NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành trong việc xác định nội dung đăng ký lại khai sinh theo pháp luật hộ tịch.

04/10/2018


GIẤY TỜ, TÀI LIỆU LÀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

GIẤY TỜ, TÀI LIỆU LÀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Luật sư cho tôi hỏi những giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh gồm những gì?

04/10/2018


ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO NHƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO NHƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN

Vấn đề đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân được thực hiện như thế nào?

04/10/2018


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH ĐÃ ĐƯỢC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ Ở NƯỚC NGOÀI

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH ĐÃ ĐƯỢC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ Ở NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã được đăng ký ở nước ngoài.

04/10/2018


ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA Ở NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA Ở NƯỚC NGOÀI

Quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, về cư trú ở Việt Nam.

04/10/2018


TỪ CHỐI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

TỪ CHỐI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch.

04/10/2018


GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH KHI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ XÁC MINH

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH KHI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ XÁC MINH

Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh theo quy định pháp luật.

04/10/2018


TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Quy định của pháp luật hộ tịch về vấn đề tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch.

04/10/2018


ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Vấn đề ủy quyền đăng ký hộ tịch được tiến hành như thế nào theo quy định pháp luật hộ tịch hiện hành?

04/10/2018


THẨM QUYỀN GHI CHÚ LY HÔN

THẨM QUYỀN GHI CHÚ LY HÔN

Thẩm quyền ghi chú ly hôn thuộc về chủ thể nào theo quy định pháp luật hộ tịch?

04/10/2018


LẬP, KHÓA SỔ HỘ TỊCH

LẬP, KHÓA SỔ HỘ TỊCH

Việc lập, khóa sổ hộ tịch được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật về hộ tịch?

04/10/2018


LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊCH

LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề lưu trữ sổ hộ tịch theo quy định pháp luật.

04/10/2018


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH NỘI DUNG THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH NỘI DUNG THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Quy định của pháp luật về việc ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch.

04/10/2018


THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG KẾT HÔN

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG KẾT HÔN

Theo quy định pháp luật thì thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng kết hôn thuộc về chủ thể nào?

04/10/2018


GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định pháp luật hộ tịch.

04/10/2018


ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

Tôi muốn đăng ký lại khai sinh nên giờ muốn hỏi về điều kiện đăng ký lại khai sinh là gì?

04/10/2018


bttop