KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Chứng thực Văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Việc chứng thực Văn bản từ chối nhận di sản phải thực hiện theo trình tự, thủ tục Luật định.

05/01/2018


Chứng thực di chúc

Chứng thực di chúc

Việc chứng thực di chúc phải thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định

05/01/2018


Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

05/01/2018


Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho người khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

05/01/2018


Quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.

05/01/2018


TÍNH HỢP PHÁP KHI TÒA ÁN YÊU CẦU NGƯỜI KHỞI KIỆN PHẢI XIN XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI BỊ KIỆN

TÍNH HỢP PHÁP KHI TÒA ÁN YÊU CẦU NGƯỜI KHỞI KIỆN PHẢI XIN XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI BỊ KIỆN

Trước tiên, tôi cho rằng yêu cầu nêu trên không phải là thực trạng mang tính phổ biến của ngành Tòa án trong phạm vi toàn quốc.

05/01/2018


Thủ tục thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch

Thủ tục thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch

Sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch tại phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, người làm chứng, người phiên dịch gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán.

05/01/2018


Chi phí tiền công cho người phiên dịch

Chi phí tiền công cho người phiên dịch

Người phiên dịch tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự được trả chi phí tiền công theo quy định.

05/01/2018


Chi phí tiền lương, thù lao cho người làm chứng

Chi phí tiền lương, thù lao cho người làm chứng

Người làm chứng tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự sẽ được hưởng tiền lương, thù lao theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục thanh toán chi phí giám định

Thủ tục thanh toán chi phí giám định

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả giám định, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán.

05/01/2018


Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia  đấu giá tài sản

Trong trường chỉ có một người tham gia bán đấu giá tài sản thì việc đấu giá tài sản sẽ hợp pháp nếu thực hiện đúng các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này.

05/01/2018


Từ chối mua tài sản bán đấu giá

Từ chối mua tài sản bán đấu giá

Tại cuộc bán đấu giá, nếu người mua được tài sản bán đấu giá từ chối mua thì tài sản đấu giá đó có thể được bán cho người trả giá liền kề. Đồng thời người từ chối mua sẽ không được trả lại khoản tiền đặt trước.

05/01/2018


Đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản

Đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản

Những người muốn tham gia bán đấu giá tài sản phải đăng ký và nộp lệ phí tham gia đấu giá cùng với khoản tiền đặt trước.

05/01/2018


Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Việc bán đấu giá tài sản phải được niêm yết, thông báo công khai để mọi được biết và đăng ký tham gia.

05/01/2018


Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hoặc chuyển giao tài sản để bán đấu giá thì phải xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá để làm căn cứ cho những người khác tham gia đấu giá trả giá.

05/01/2018


Bất cập Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử dân sự sơ thẩm

Bất cập Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử dân sự sơ thẩm

Là một Luật sư tranh tụng, tham gia tố tụng nhiều vụ án dân sự nên bản thân hiểu rõ thực trạng xét xử có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân tại Việt Nam.

05/01/2018


bttop