LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

Quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm đảm bảo tập trung nhanh mọi nguồn thu nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2015

 TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý chất thải nguy hại sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


PHÁP NHÂN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

PHÁP NHÂN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm về các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, vi phạm các quy định về quản lý rừng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2015

Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai không?

08/05/2018


TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 2015

TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 2015

A có hành vi lấn chiếm đất của B. B đã báo chính quyền và A đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, A vẫn có hành vi tiếp tục lấn chiếm. Vậy A có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này không?

08/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

Pháp nhân thương mại xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu là 700 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

Người xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu là 400 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

Pháp nhân thương mại xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan  mà thu lợi bất chính từ hành vi này với giá trị là 400 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 2015

Người xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan  mà thu lợi bất chính từ hành vi này với giá trị là 300 triệu đồng thì bị xử lý như thế nào theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ 2015

TỘI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ 2015

Tôi lập hồ sơ khống, hồ sơ giả để tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản với giá trị thu được là 70 triệu đồng. Vậy tôi phạm tội gì và bị xử lý ra sao?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2015

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2015

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo thì có xử phạt bao nhiêu năm tù?

07/05/2018


TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC 2015

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC 2015

Người nào mà tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà thì có bị xử lý về tội xâm phạm chỗ ở người khác theo quy định của Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT 2015

TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT 2015

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để bắt, giam người trái phép luật thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định của Bộ luật hình sự 2015?

07/05/2018


TỘI CHIẾM ĐOẠT NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 2015

TỘI CHIẾM ĐOẠT NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để chiếm đoạt người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

04/05/2018


TỘI CỐ Ý LÂY TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC 2015

TỘI CỐ Ý LÂY TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, trường hợp cố ý truyền HIV cho người dưới 18 tuổi thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

04/05/2018


TỘI SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VÀO MỤC ĐÍCH KHIÊU DÂM

TỘI SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI  VÀO MỤC ĐÍCH KHIÊU DÂM

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được Bộ luật hình sự 2015 quy định như thế nào?

04/05/2018


TỘI DÂM Ô VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 2015?

TỘI DÂM Ô VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 2015?

Thế nào là tội dâm ô với người dưới 16 tuổi? Hành vi dâm ô mà phạm tội 02 lần trở lên thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


TỘI CƯỠNG DÂM KHIẾN NẠN NHÂN TỰ SÁT BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

TỘI CƯỠNG DÂM KHIẾN NẠN NHÂN TỰ SÁT BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Thế nào là cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi? Hành vi cưỡng dâm trẻ em mà khiến nạ nhân tự sát thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


bttop