LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Những trường hợp không cho hưởng án treo

Những trường hợp không cho hưởng án treo

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo theo quy định. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp không cho hưởng án treo.

14/11/2018


Trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình

Trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình

Việc thi hành án tử hình phải được chuẩn bị theo đúng quy định, trong đó có trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình.

13/11/2018


Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình

Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình

Thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Vậy thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình được quy định như thế nào?

13/11/2018


Giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình

Giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình

Việc giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình được quy định như thế nào?

12/11/2018


Quy trình thi hành án tử hình bằng thuốc độc

Quy trình thi hành án tử hình bằng thuốc độc

Thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Vậy quy trình thi hành án tử hình bằng thuốc độc được thực hiện như thế nào?

12/11/2018


Chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình

Chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình

Chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình được quy định như thế nào?

12/11/2018


Hoãn thi hành án tử hình

Hoãn thi hành án tử hình

Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình nếu phạm nhân thuộc một trong các trường hợp phải hoãn thi hành án tử hình.

12/11/2018


Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình

Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình

Ngay khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan cử đại diện tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình được quy định như thế nào?

12/11/2018


Chế độ đối với phạm nhân là người chưa thành niên

Chế độ đối với phạm nhân là người chưa thành niên

Phạm nhân là người chưa thành niên chấp hành án theo quy định về chế độ đối với phạm nhân chưa thành niên theo quy định; khi đủ 18 tuổi thì chuyển sang thực hiện chế độ quản lý giam giữ, giáo dục đối với người đã thành niên.

12/11/2018


Giải quyết trường hợp phạm nhân chết

Giải quyết trường hợp phạm nhân chết

Khi phạm nhân chết tại trại giam, trại tạm giam thì việc giải quyết trường hợp phạm nhân chết được thực hiện như thế nào?

12/11/2018


Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Phạm nhân trong thời hạn chấp hành án phạt tù được hưởng chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân theo quy định.  

12/11/2018


Chế độ liên lạc của phạm nhân

Chế độ liên lạc của phạm nhân

Phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù sẽ được đảm bảo chế độ liên lạc theo quy định. Vậy chế độ liên lạc của phạm nhân cụ thể như thế nào?

12/11/2018


Tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp

Tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp

Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp phải là sỹ quan nghiệp vụ, có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm công tác và khả năng quản lý, giám sát phạm nhân. Vậy tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp được quy định cụ thể như thế nào?

07/11/2018


Trách nhiệm của thân nhân và phạm nhân trong thăm gặp

Trách nhiệm của thân nhân và phạm nhân trong thăm gặp

Trong quá trình thăm gặp phạm nhân, cả phạm nhân và thân nhân đều phải thực hiện các trách nhiệm của thân nhân và phạm nhân trong thăm gặp theo quy định.

07/11/2018


Quy định mới về thủ tục thăm gặp phạm nhân

Quy định mới về thủ tục thăm gặp phạm nhân

Thân nhân đến thăm gặp phạm nhân phải tuân thủ trình tự, thủ tục về thăm gặp phạm nhân theo quy định mới về thủ tục thăm gặp phạm nhân.

07/11/2018


Đối tượng được thăm gặp phạm nhân

Đối tượng được thăm gặp phạm nhân

Trong thời hạn chấp hành án phạt tù, phạm nhân được bảo đảm chế độ thăm gặp thân nhân. Vậy đối tượng được thặm gặp phạm nhân bao gồm những ai?

07/11/2018


Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân

Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân

Trong quá trình chấp hành án phạt tù, chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân được quy định như thế nào?

07/11/2018


Chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Trong quá trình chấp hành án phạt tù, chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi được quy định như thế nào?

07/11/2018


Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đối với phạm nhân

Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đối với phạm nhân

Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đối với phạm nhân được quy định như thế nào?

07/11/2018


Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân

Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân

Phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù được bảo đảm chế độ mặc và tư trang của phạm nhân theo quy định của pháp luật.

07/11/2018


bttop