SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Trường hợp nào được cấp lại giấy Chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN LÀ GÌ?

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN LÀ GÌ?

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những giấy tờ gì?

10/04/2018


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Thế nào là chuyển quyền tác giả, quyển liên quan. Hợp đồng chuyển quyền tác giả, quyền liên quan có những nội dung gì?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí cho sản phẩm điện tử của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ đối với thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là gì?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hàng hóa của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

10/04/2018


CÁ NHÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

CÁ NHÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt động phải tuân thủ những điều kiện gì ?

10/04/2018


TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN KHI HOẠT ĐỘNG PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN KHI HOẠT ĐỘNG PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt dộng phải tuân thủ những điều kiện gì ?

10/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Vậy thủ thục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

10/04/2018


HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ?

HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ?

Tôi đã được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế . Vậy, hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là bao lâu?

10/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ?

Công ty tôi buôn bán bánh kẹo mang nhãn hiệu Hoa Hồng Đỏ do xưởng ông H sản xuất và chúng tôi muốn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các loại bán bánh kẹo mang nhãn hiệu Hoa Hồng Đỏ. Vậy chúng tôi có quyền đăng ký báo hộ nhãn hiệu không?

10/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

Công ty tôi sản xuất nước mắm và muốn bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm. Vậy chúng tôi có quyền đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý không?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

Điều kiện để bảo hộ bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

Điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ tên thương mại cho sản phẩm của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


bttop