KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN

Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên...

01/06/2018


QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ GÌ?

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ GÌ?

Trong quá trình hành nghề, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có các quyền và nghĩa vụ vụ nhất định. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định cụ thể trong Luật phá sản 2014.

01/06/2018


THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật

01/06/2018


MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, công ty tôi có đăng ký sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vừa qua con dấu đã bị mất. Vậy công ty tôi phải giải quyết vấn đề mất con dấu như  thế nào để đảm bảo được quyền lợi?

12/03/2018


CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty tôi là công ty quảng cáo nước ngoài, có văn phòng đại diện ở Việt Nam và đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Nhưng do sự cố nên đã bị mất thì có được cấp lại giấy phép văn phòng đại diện không?

09/03/2018


TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Tôi là chủ công ty TNHH MV, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập nên tôi muốn đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài. Vậy tôi cần tuân thủ những yêu cầu gì?

09/03/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Tôi vừa mới được ủy quyền làm người đại diện cho chủ sở hữu doanh nghiệp Y trong thời gian chủ doanh nghiệp đi công tác ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi được ủy quyền?

09/03/2018


ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Tôi đang là một cổ đông lớn tại công ty cổ phần T, sắp tới tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài và muốn ủy quyền cho người khác đại diện cho tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong công ty. Vậy tôi muốn hỏi việc ủy quyền người đại diện trong doanh nghiệp có cần lập thành văn bản không? Nếu có thì văn bản bao gồm những nội dung gì?

09/03/2018


GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giao dịch thương mại giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên An Phước với doanh nghiệp tư nhân B- chủ sở hữu là mẹ đẻ của giám đốc công ty An Phước có cần sự chấp thuận của hội đồng thành viên không?

27/02/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

Công ty hợp danh G là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông- bà E tại Công ty Cổ phần Y. Công ty G có trách nhiệm gì trong việc tham gia các cuộc họp cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của bà E?

23/02/2018


GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có thuê tôi về làm giám đốc trong nhiệm kỳ là 5 năm. Vậy, tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

22/02/2018


QUY ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ

QUY ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ

Công ty tôi có tham gia thỏa thuận tập trung kinh tế và đã nận được quyết định cho hưởng miễn trừ. Vậy, trong trường hợp nào sẽ bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ?

21/02/2018


ĐIỀU KIỆN VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Tôi đang muốn tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Tôi muốn hỏi để hoạt động trong lĩnh vực này thì pháp luật có quy định như thế nào về điều kiện vốn pháp định đối với hoạt động cho thuê lại lao động?

05/02/2018


CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Sau đây Luật Huy Thành sẽ tư vấn cho quý khách về vấn đề cổ phần trong công ty cổ phần để chúng ta có những hình dung rõ ràng hơn.

02/02/2018


CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi vừa thành lập công ty TNHH để tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì mới thành lập nên tôi đang muốn thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm giới thiệu sản phẩm của công ty. Vậy tôi muốn hỏi có các các hình thức khuyến mại nào có thể áp dụng?

02/02/2018


Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Hợp đồng, giao dịch của công ty TNHH một thành viên với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch của công ty TNHH một thành viên  với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc, kiểm soát viên… phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định…

05/01/2018


Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên  do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong các mô hình quy định.

05/01/2018


Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được cấp lại nếu bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn… Điều 12 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Việc cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Điều 11 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


bttop