LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP HỒ SƠ ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP HỒ SƠ ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Khi tham gia quan hệ lao động, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ bị xử phạt hành chính.

22/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG ĐOÀN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG ĐOÀN

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động. Nếu người sử dụng lao động có hành vi vi phạm...

22/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Khi có sự vi phạm các quy định về đình công thì chủ thể vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

22/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ

Lao động nữ là một lao động đặc thù được pháp luật lao động bảo vệ chặt chẽ. Do đó, khi sử dụng lao động nữ, người sử dụng lao động cần lưu ý để không vi phạm quy định về lao động nữ. Khi có hành vi vi phạm quy định về lao động nữ thì tùy vào mức độ và hành vi, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính.

21/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động. Khi người sử dụng lao động có vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

21/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NHƯ THẾ NÀO?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Tiền lương là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Trong lĩnh vực lao động, khi người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về tiền lương sẽ bị xử phạt hành chính.

18/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Khi có hành vi vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc thì sẽ bị xử phạt hành chính.

18/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động chính là cơ sở để xác lập quan hệ lao động, từ đó ràng buộc các trách nhiệm của người lao  động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng lao động, nếu có các hành vi vi phạm thì sẽ bị xử phạt hành chính. 

18/05/2018


THẨM QUYỀN CỦA HẢI QUAN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN CỦA HẢI QUAN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động...

11/05/2018


THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân, tổ chức sẽ có những thẩm quyền nhất định. Việc nắm vững thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sẽ giúp bảo vệ tốt nhất các quyền lợi của mỗi người. Vậy thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

11/05/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

Hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính tại địa phương tôi đang sống rất gắt gao. Vậy tôi muốn hỏi khi xử lý vi phạm hành chính, những hành vi nào sẽ bị nghiêm cấm?

11/05/2018


KHÔNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

KHÔNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Luật sư cho tôi hỏi là trong những trường hợp nào thì không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm?

11/05/2018


CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẨY PHÉP

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẨY PHÉP

Cục quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép?

17/04/2018


NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những nội dung gì?

17/04/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Em tôi cùng ba bạn trai cùng lớp đã đánh một bạn ở lớp khác. Tuy nhiên, sau khi thấy bạn nam đó bị thương tích nhiều mà cũng cảm thấy hối hận về hành động của mình nên em tôi đã can ngăn hai bạn còn lại không đánh nữa và đưa nạn nhân đến trạm xá để sơ cứu. Vậy em tôi có bị truy cứu trách nhiệm pháp luật gì không?

17/04/2018


THẨM QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THẨM QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có quyền buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu?

17/04/2018


THỜI HẠN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn bao nhiêu ngày và trách nhiệm của người có thẩm quyền ra quyết định?

17/04/2018


NỘI DUNG CỦA BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG CỦA BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bao gồm những nội dung gì?

17/04/2018


KHÁM NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ ĐẢM BẢO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

KHÁM NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ ĐẢM BẢO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

Các biện pháp ngăn chặn bao gồm những biện pháp nào. Khám người có phải là biện pháp ngăn chặn, đảm bảo cho xử lý vi phạm hành chính không?

17/04/2018


QUẢN LÝ TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

QUẢN LÝ TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tiền thu từ xử phạt hành vi vi phạm hành chính sẽ được chuyển đến đâu và do ai quản lý ?

17/04/2018


bttop