GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông

Khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền. Vậy khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông được quy định như thế nào?

05/12/2018


Các trường hợp phương tiện giao thông phải giảm tốc độ

Các trường hợp phương tiện giao thông phải giảm tốc độ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép theo quy định. Vậy có các trường hợp phương tiện giao thông phải giảm tốc độ nào?

05/12/2018


Nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ về tốc độ và khoảng cách

Nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ về tốc độ và khoảng cách

Nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ về tốc độ và khoảng cách được quy định như thế nào?

05/12/2018


Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ gồm những gì?

Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ gồm những gì?

Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

05/12/2018


Chấp hành báo hiệu đường bộ được quy định như thế nào?

Chấp hành báo hiệu đường bộ được quy định như thế nào?

Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Việc chấp hành báo hiệu đường bộ được quy định như thế nào?

05/12/2018


Điều kiện của cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Điều kiện của cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Để thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, cơ sở y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện của cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu được quy định như thế nào?

05/12/2018


Thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ phải thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo đúng quy định của pháp luật.

05/12/2018


Những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Người nào điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có thể bị xét nghiệm nông độ còn trong máu. Vậy những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu được quy định cụ thể như thế nào?

05/12/2018


Quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

Việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu phải thực hiện theo đúng quy trình pháp luật quyđịnh. Vậy quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu được thực hiện như thế nào?

05/12/2018


Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Lĩnh vực giao thông đường bộ được Nhà nước đặc biệt chú trọng. Các cá nhân, tổ chức phải lưu ý đến các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

05/12/2018


Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ rất được chú trọng hiện nay. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này?

05/12/2018


Xe máy chuyển làn đường không đúng nơi được phép xử phạt như thế nào?

Xe máy chuyển làn đường không đúng nơi được phép xử phạt như thế nào?

Khi chuyển làn đường, người điều khiển xe máy phải tuân thủ đúng các quy định về chuyển làn đường như chuyển làn đúng nơi được phép chuyển và có tín hiệu báo trước. Vậy xe máy chuyển làn đường không đúng nơi được phép xử phạt như thế nào?

05/12/2018


Điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông

Điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông

Tổ chức thẩm tra an toàn giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông bao gồm những gì?

04/12/2018


Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là quỹ đất dành cho xây dựng các công trình giao thông đường bộ được xác định tại quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

04/12/2018


Trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cơ quan nào có trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ?

04/12/2018


Nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: quy hoạch mạng đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường bộ liên vùng, vùng, tỉnh và quy hoạch công trình đường bộ riêng biệt theo yêu cầu quản lý của cấp có thẩm quyền. Vậy nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm những gì?

04/12/2018


Quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Việc đặt tên, số hiệu đường bộ được quy định như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền đặt tên và số hiệu đường bộ?

04/12/2018


Nguyên tắc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Nguyên tắc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ bao gồm những nguyên tắc nào?

04/12/2018


Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ

Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ

Hoạt động giao thông đường bộ phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ bao gồm những gì?

04/12/2018


THỦ TỤC XÁC ĐỊNH XE THUỘC DIỆN KHÔNG CHỊU PHÍ, ĐƯỢC BÙ TRỪ HOẶC TRẢ LẠI TIỀN PHÍ ĐÃ NỘP

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH XE THUỘC DIỆN KHÔNG CHỊU PHÍ, ĐƯỢC BÙ TRỪ HOẶC TRẢ LẠI TIỀN PHÍ ĐÃ NỘP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


bttop